Kursus

DI Byggeris Byggelederuddannelse – del 2

Med denne uddannelse i byggeledelse får du et forløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en byggeleder ofte vil stå overfor.

Foto: GettyImages

Hvad får du ud af uddannelsen?

Uddannelsen gør din dagligdag som byggeleder bedre, idet den styrker dine kompetencer i grundlæggende ledelsesdiscipliner. Det gælder eksempelvis kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring og tilrettelæggelse af arbejdet.

På uddannelsen
 • får du en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere.

 • får du indsigt i, hvordan du som byggeleder kan skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

 • lærer du om de vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt.

 • får du værktøjer, du kan bruge til at træffe prioriterede valg, når du løber ind i udfordringer.

Ud over dette vil du på uddannelsen få et netværk bestående af andre nye byggeledere.

Uddannelsens centrale fokuspunkter

 • Motivation, kommunikation, forhandlingsteknik og ledelse

 • Prissætningsværktøjer og forhandling af akkord

 • Overenskomstforhold

 • Mødeledelse i byggeriet

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsesforløbet henvender sig til byggeledere, særligt inden for tømrer- og murerentrepriser og beslægtede fag- og hovedentrepriser.

Undervisningsforløb

  • Introduktion, online

  • Modul 1 – Lederskab

  • Modul 2 – Overenskomst, akkord og forhandling

  • Modul 3 – Opsamling og mødeledelse

  • Sparring om eksamensopgave, online

  • Eksamen

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem gruppeopgaver, oplæg til drøftelser, gruppearbejde med plenumfremlæggelser, indlæg og rollespil.

OBS

For at deltage på denne uddannelse i byggeledelse, anbefaler vi stærkt, at du allerede har gennemført DI Byggeris Byggelederuddannelse – del 1.

Mathilde Fischer

Mathilde Fischer

Sekretær

Praktisk ansvarlig

Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Ask har 25 års erfaring fra entreprenørvirksomheder som byggeleder, entrepriseleder og proceschef.