Kursus

Byggeledelse: Styring og opfølgning

Der er forskel på at kende de krav, der er til dig som byggeleder, og på at bruge dem til sin fordel i praksis. Med dette kursus får du opbygget en effektiv, enkel og hurtig praksis, der både skaber værdi og lever op til byggebranchens krav.

Foto: Ricky John Molloy

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til arbejdsledere, formænd, byggeledere eller entrepriseledere, der er nye i rollen. Nyuddannede ingeniører og konstruktører kan også med fordel deltage, med henblik på at få en hurtigere indsigt i den praktiske byggeproces.

Hvad får du ud af kurset?

Kurset giver dig en større forståelse for, hvor betydningsfuldt det er at arbejde målrettet med kvalitetssikring, arbejdsmiljø og økonomi på byggeprojekter. 

På kurset
  • lærer du at tilpasse dit KS-system (kvalitetssikring) til konkrete projekter.

  • lærer du, hvordan projektgennemgangen kan blive en vigtig del af KS-arbejdet.

  • får du værktøjer, du kan bruge til at bevare det økonomiske overblik over dit byggeprojekt.

  • får du værktøjer til økonomiopfølgning, så du kan give en retvisende rapportering om byggeprojektets økonomiske forhold.

Kursets centrale fokuspunkter er:

  • Arbejdsmiljø: Roller og aktører, byggepladsrundering, PSS, APV

  • Kvalitetsstyring: Begreber som projekt- og procesgranskning, risikoområder, kontrolplaner, proceskontrol og aflevering.

  • Økonomistyring: Begreber, budget, opfølgning, arbejdsrapporter, statusrapporter og evaluering og opsamling af erfa-tal fra byggeprojektet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem oplæg, drøftelser og gruppearbejde med plenumfremlæggelser. Vi gennemgår derudover metoder og værktøjer, som tager udgangspunkt i ”best practice” i byggeriet. Gruppeopgaverne vil tage udgangspunkt i én gennemgående case.
Kurset indledes med en online introduktion, så du er kampklar, når undervisningen begynder.

Mathilde Fischer

Mathilde Fischer

Sekretær

Praktisk ansvarlig

Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Ask har 25 års erfaring fra entreprenørvirksomheder som byggeleder, entrepriseleder og proceschef.