Kursus

Byggepladsstyring

En god byggepladsindretning spiller en afgørende rolle for et byggeprojekts succes. Dette kursus giver dig værktøjer til at indrette din byggeplads på en hensigtsmæssig måde.

Foto: Ricky John Molloy

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til arbejdsledere, formænd, byggeledere eller entrepriseledere. Nyuddannede ingeniører og konstruktører kan også med fordel deltage, med henblik på at få en hurtigere indsigt i den praktiske byggeproces.

Hvad får du ud af kurset?

Dette kursus ruster dig til at udarbejde en byggepladsindretning, som understøtter samarbejdet på byggepladsen.

På kurset
  • får du værktøjer, som kan hjælpe dig som den, der står i spidsen for den daglige byggepladsdrift.

  • får du kendskab til samspillet mellem byggepladsens forskellige aktører.

  • får du kendskab til diverse entrepriseformers betydning for ansvarsfordelingen på byggepladsen.

Kursets centrale fokuspunkter:

  • Byggepladsens indretning og drift

  • Byggepladsen som produktionssted

  • Logistik

  • Organisering

  • PSS’en som arbejdsredskab

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem oplæg, drøftelser og gruppearbejde med plenumfremlæggelser. Vi gennemgår derudover metoder og værktøjer, som tager udgangspunkt i ”best practice” i byggeriet. Gruppeopgaverne vil tage udgangspunkt i én gennemgående case.

Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Mathilde Fischer

Mathilde Fischer

Sekretær

Praktisk ansvarlig