Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kursus

DI Byggeris Byggelederuddannelse - del 1

Grundlaget for en god byggeproces, at tjene penge og at få tilfredse kunder ligger i grundig forberedelse, styring og opfølgning. Denne uddannelse i byggeledelse hjælper dig med at opstarte og opfølge på en struktureret måde, når du har vundet en opgave.

Foto: Ricky John Molloy

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til arbejdsledere, formænd, byggeledere eller entrepriseledere. Nyuddannede ingeniører og konstruktører kan også med fordel deltage, med henblik på at få en hurtigere indsigt i den praktiske byggeproces.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Denne uddannelse ruster dig med værktøjer til at sikre en god, langsigtet planlægning, hvor fokus er på at skabe værdi. Ud over dét giver uddannelsen dig en større forståelse for, hvor betydningsfuldt det er at arbejde målrettet med arbejdsmiljø på byggeprojekter.

Efter uddannelsen har du:
 • lært metoder til at skabe overblik over dine vigtigste opgaver.
 • lært, hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du vælger samarbejdspartnere og leverandør.
 • lært at anvende metoder til at udarbejde en robust tidsplan.
 • fået kendskab til metoder, der kan hjælpe dig med at sikre en god koordinering og et godt samarbejde på din byggeplads.
 • lært at tilpasse dit KS-system (kvalitetssikring) til konkrete projekter.
 • fået værktøjer, du kan bruge til at bevare det økonomiske overblik over dit byggeprojekt.
 • fået værktøjer til økonomiopfølgning, så du kan give en retvisende rapportering om byggeprojektets økonomiske forhold.

Uddannelsens centrale fokuspunkter:

 • Entrepriseoverdragelse og planlægning
 • Roller, ansvar og organisering
 • Valg af byggemetoder
 • Arbejdsmiljø-, tids- og kvalitetsplanlægning
 • Koordinering og samarbejde
 • Leveranceplanlægning og logistik
 • Risiko- og kvalitetsstyring
 • Opfølgning, mangelhåndtering og økonomistyring
 • Evaluering af entrepriser og opsamling af ERFA-tal

Undervisningsforløbet

  • Introduktion, online

  • Modul 1 – Opstart og planlægning

  • Modul 2 – Styring og opfølgning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem oplæg, drøftelser og gruppearbejde med plenumfremlæggelser. Vi gennemgår derudover metoder og værktøjer, som tager udgangspunkt i ”best practice” i forhold til byggeledelse. Gruppeopgaverne vil tage udgangspunkt i én gennemgående case. Undervisningsmateriale og udførelsesprojekt deles digitalt, og du bedes derfor medbringe PC eller tablet.

Mathilde Fischer

Mathilde Fischer

Sekretær

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4970
 • Mobil +45 5213 2403
 • Send e-mail  
Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Ask har 25 års erfaring fra entreprenørvirksomheder som byggeleder, entrepriseleder og proceschef.

 • Direkte +45 3377 3593
 • Mobil +45 3034 5945
 • Send e-mail