Kursus

Byggeledelse: Opstart og planlægning

Grundlaget for en god byggeproces, at tjene penge og at få tilfredse kunder ligger ganske enkelt i, at du er godt forberedt, allerede inden du træder ind på byggepladsen. Dette kursus hjælper dig med at komme i gang på en struktureret måde, når du har vundet en opgave.

Foto: GettyImages

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til arbejdsledere, formænd, byggeledere eller entrepriseledere. Nyuddannede ingeniører og konstruktører kan også med fordel deltage, med henblik på at få en hurtigere indsigt i den praktiske byggeproces.

Hvad får du ud af kurset?

Dette kursus ruster dig med værktøjer til at sikre en god, langsigtet planlægning, hvor fokus er på at skabe værdi.

På kurset
 • lærer du metoder til at skabe overblik over dine vigtigste opgaver.

 • lærer du, hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du vælger samarbejdspartnere og leverandør.

 • lærer du at anvende metoder til at udarbejde en robust tidsplan.

 • får du kendskab til værktøjer, der kan understøtte din tidsplan.

 • får du kendskab til metoder, der kan hjælpe dig med at sikre en god koordinering og et godt samarbejde på din byggeplads.

Kursets centrale fokuspunkter

 • Overdragelse, snublesten og planlægning af din egen indsats.

 • Roller, ansvar og organisering.

 • Valg af byggemetoder

 • Planlægningsmetoder, detailplanlægning og ressourceplanlægning

 • Successiv-metoden og gentagelseseffekt

 • Koordinering og samarbejde

 • Leverance og beslutningsplan

 • Risikostyring

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem oplæg, drøftelser og gruppearbejde med plenumfremlæggelser. Vi gennemgår derudover metoder og værktøjer, som tager udgangspunkt i ”best practice” i byggeriet. Gruppeopgaverne vil tage udgangspunkt i én gennemgående case.
Kurset indledes med en online introduktion, så du er kampklar, når undervisningen begynder.

Mathilde Fischer

Mathilde Fischer

Sekretær

Praktisk ansvarlig

Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Ask har 25 års erfaring fra entreprenørvirksomheder som byggeleder, entrepriseleder og proceschef.