Kursus

DI Byggeris projektlederuddannelse

Med DI Byggeris projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder gennem hele uddannelsen med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

Foto: GettyImages

Indhold 

På uddannelsen kommer du til at arbejde med dig selv som leder. Ud fra en dybdegående personprofil kobler du de konkrete projektledelseskompetencer med dig selv som person og åbner op for udvikling af dine beslutningsprocesser og handlemuligheder. Du møder branchens bedste og mest erfarne underviserhold, der udelukkende arbejder med udvikling inden for byggeriet, og som er eksperter i undervisning af byggeriets dygtige praktikere. Vores gennemgående uddannelsesleder sikrer, at sammenhængen og integrationen mellem de enkelte dele af uddannelsen hele tiden er optimal.

Undervisningsform

Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på at skabe et maksimalt udbytte for projektledere med en travl hverdag. Derfor strækker uddannelsen sig over i alt 10 dages koncentreret læring fordelt på fem todagesmoduler med overnatning, hvor der er aftenarbejde og plads til at lære de andre deltagere godt at kende. Vi arbejder ud fra en struktureret udviklingsproces, hvor vi opbygger kompetencerne trin for trin med fokus på at overføre ny viden og læring til dagligdagens arbejde ved hjælp af bl.a. vejledninger og guider samt afprøvning på eget projekt. Undervisningsformen er koncentreret, inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg i nærværende dialog. Uddannelsens emner og indhold er baseret på vores dybe indsigt i branchens udfordringer og Best Practice, nyeste anerkendte forskning, fx inden for Lean Construction, samt naturligvis de nye teknologier som VDC/BIM. Hertil kommer en række unikke projektledelseskoncepter, der er baseret på vores tætte samarbejde med byggeriets udførende.

Det arbejder vi med på uddannelsen

Modul 1: Projektledelse i byggeriet
Projektlederens mål og virkemidler
Projektorganisering og tilrettelæggelse

Modul 2: Projektplanlægning og -styring
Projektplanlægning
Projektstyring

Modul 3: Ledelse af gennemføring
Projektlederen som person
Ledelse med gennemslagskraft

Modul 4: Ledelse af samspillet
Ledelse af samarbejdet
Konflikthåndtering

Modul 5: Projektlederen i ilden
Opsamling og sammenhæng
Afslutning, mål og opgaver

Eksamen

Som afslutning på uddannelsen afholdes mundtlig eksamen, hvor din plan for fremtidig projektledelse bringes i spil. Som forberedelse indgår en række opgaver, der ligger fordelt hen over hele uddannelsesforløbet, og som kan tilgås med stor fleksibilitet.

Forventet udbytte

  • En sammenhængende projektlederuddannelse udelukkende for branchens erfarne projektledere
  • En videreudvikling og professionalisering af din eksisterende projektledelsespraksis
  • Unikke projektledelseskoncepter, der imødekommer entrepriseudførelsen under meget dynamiske vilkår
  • Et udviklingsforløb, der er tilrettelagt med fokus på at skabe stort udbytte for deltager og virksomhed
  • Et solidt grundlag til at kvalificere dine ledelsesbeslutninger på og arbejde videre med egen udvikling

Målgruppe

Projektledere fra branchens udførende entreprenører med minimum to til tre års erfaring som ansvarlig leder for gennemførelse af fag-, hoved- og/eller totalentrepriser, som ønsker at udvikle deres projektledelse.

Mulighed for tilskud

Der er flere af DI Byggeris sektioner, der yder tilskud til kurser. Tag kontakt til din sektion for at høre, om den giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Projektlederuddannelsen var rigtig god, og vi blev udfordret på en god og positiv måde gennem hele forløbet. Man skal melde sig til uddannelsen for at få nogle rigtig gode værktøjer og en stor indsigt i, hvordan man griber projektledelse an både i forhold til styring og ledelse. Og så skal man gøre det pga. det netværk, som man har fået, når uddannelsen er overstået Nickolai Buus Petersen, Kaj Bech
Brian Dahl S. Thomsen

Brian Dahl S. Thomsen

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursussekretær

Praktisk ansvarlig