Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kursus

Uddannelse for nye byggeledere

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

Hvis du leder efter Uddannelse for nye byggeledere

Uddannelse for nye byggeledere skifter navn til DI Byggeris Byggelederuddannelse men emner og indhold er det samme. På trods af at vores deltagere på Uddannelse for nye byggeledere har været meget tilfredse med uddannelsen, har vi nemlig valgt at gøre uddannelsen både stærkere og mere fleksibel samt tilgængelig. Derfor skifter den også navn. DI Byggeris Byggelederuddannelse består af ” en første del” som er to selvstændige byggeledelseskurser. Kurset Planlægning og overblik på to dages internat og kurset Styring og opfølgning også på to dages internat. Disse to kurser er selvstændige kurser, som du kan tage i det tempo, der passer dig, og som samtidig indgår i pensum på DI Byggeris Byggelederuddannelse. Derfor er gennemførsel af disse også en forudsætning for at tage ”den sidste del” - DI Byggeris Byggelederuddannelse. Hertil får du også online Kom godt i gang møder og Eksamensforberedelse, som du deltager i hjemmefra. Endelig slutter vi af med en mundtlig eksamen, hvor du får DI Byggeris eksamensbevis på din gennemførelse af uddannelsen. Når du tilmelder dig DI Byggeris Byggelederuddannelse i år, skal du således tilmelde dig første del og anden del., men du kan også starte med at tage første del nu og anden del om et halvt år eller vente til næste år. Hvis du har spørgsmål ring endelig til os, så vi kan hjælpe dig.

Få en god start på din karriere som byggeleder

Denne uddannelse kan gøre dine første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både dig og din virksomhed. Uddannelsen styrker dine kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister.

Uddannelsen er med til at give dig større frihed, fordi den lærer dig at skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi du på uddannelsen får et netværk af andre nye byggeledere.

I løbet af uddannelsen kommer du bl.a. til at lære om:

 • Motivation, kommunikation, forhandlingsteknik og ledelse
 • De vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
 • Prissætningsværktøjer og forhandling af akkorder
 • Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 • Metodevalg
 • Projektgennemgang og kvalitetssikring
 • Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet
 • Tids- og ressourceplanlægning
 • Byggemødets formelle regler
 • Sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation


Forventet udbytte

Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere. Derudover får du indsigt i vigtigheden af at kunne planlægge og prioritere dit arbejde og skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Undervisningsform
Undervisningsformen veksler mellem regelgennemgang og gruppeopgaver samt oplæg, drøftelser, gruppearbejder med plenumfremlæggelser og rollespil. På planlægnings- og styringsmodulerne gennemgår vi metoder og værktøjer i relation til en gennemgående case.

Uddannelsens forløb
Uddannelsen består af fire moduler med følgende indhold:

Modul 1: Personligt lederskab

 • Introduktion til uddannelsen
 • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Samarbejdsformer

Modul 2: Arbejdsret og overenskomst

 • Overenskomst
 • Prisliste
 • Arbejdsmarkedsforhold

Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne

 • Opstart af sag
 • Planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdsparter
 • Arbejdsmiljøplanlægning

Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2

 • Kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Risikovurdering
 • Sagsøkonomistyring
 • Byggemødet

Det forventes, at du overnatter, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

Målgruppe
Nye byggeledere, fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede fagentrepriser og hovedentrepriser.


Mulighed for tilskud

Der er flere af DI Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til kurser og uddannelser. Træsektionen yder et tilskud på 6.000 kr. til uddannelsen Murersektionen yder et tilskud på 6.000 kr. til uddannelsen Tag kontakt til din sektion for at høre, om den giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Faglig ansvarlig

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 3034 5945
 • Direkte: +45 3377 3593
 • E-mail: ash@di.dk
Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursussekretær

Du er velkommen til at ringe til os, eller sende os en mail, hvis du har et praktisk spørgsmål.

 • Direkte +45 7216 0259
 • Mobil +45 5218 5903
 • E-mail beto@di.dk