Arrangement

Nye byggevarer i bygge- og anlægsbranchen

Til dette arrangement vil der blive sat fokus på de barrierer byggevareproducenter møder, når de præsenterer nye løsninger i den danske bygge- og anlægsbranche.

Foto: Colourbox

Formålet med arrangement er at samle erfaringer fra producenter, for at kortlægge de udfordringer, der står i vejen for at introducere nye innovative løsninger i byggeriet. Derudover vil vi også diskutere ansvaret ved valg af nye løsninger. Med relevante oplæg og input fra deltagerne, vil vi i fællesskab komme med konstruktive løsningsforslag, der kan hjælpe nye løsninger bedre på vej.

    • Velkomst

    • Kortlægning af udfordringer

    • Hvem har ansvaret?

    • Gruppearbejde: Udvikling af løsningsforslag

    • Opsamling

Mødet holdes i Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København, Lokale Ambition 13.

Emil Engel Magnussen

Emil Engel Magnussen

Chefkonsulent