Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

Temadag i Danske Råstoffer 2021

Kære medlemmer i Danske Råstoffer Hermed inviteres til foreningens årlige Temadag, hvor man kan få ny viden og netværke og dyrke socialt samvær med kollegaer i branchen. Endnu engang har vi fået sammensat et interessant program til jer med en række spændende indlæg.

Temadagen holdes torsdag den 26. august 2021, med efterfølgende middag og overnatning på: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 9.00, i lokalet udenfor konferencesalen.

Oplæg til temadagen
Vi har fra Danske Råstoffer længe efterlyst, at der bliver lagt en samlet langsigtet strategi for råstofforsyningen i Danmark, hvor man samtænker indvinding fra land og hav, import og genbrug, og prioriterer de ressourcer vi har.
Hvordan kan man sikre opbakning fra myndigheder og politikerne på Christiansborg?

Program

  • 10.00 Velkomst

   Bjarne Overgaard, formand i Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker

  • 10.10 Ny infrastrukturplan og visioner for fremtidens anlægsprojekter

   Kristian Pihl Lorentzen, MF, transportordfører for Venstre

  • 10.50 Aktuelle emner fra regionerne

   Bente Villumsen, enhedsleder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

  • 11.30 Aktuelle emner om råstofindvinding på havet

   Bettine Aundrup, kontorchef, Miljøstyrelsen

  • 12.10 Paneldebat om National Råstofstrategi

   Moderator Torben Liborius, Underdirektør, DI Dansk Byggeri

  • 12.45 Frokost

  • 13.45 Offentlig ejendomsvurdering af råstofejendomme

   Mikael Risager, Partner, Skat, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

  • 14.30 NCC’s erfaringer med udarbejdelse af miljøvaredeklarationer(EPD’er)

   Lars Møller Nielsen, Teknisk Chef, NCC Industry A/S, Råstoffer

  • 15.00 Kaffe og kage

  • 15.20 Nyt fra Teknisk udvalg

   Lars Møller Nielsen, Teknisk Chef, NCC Industry A/S, Råstoffer Annette Dueholm, Kvalitetschef, Roskilde Sten & Grus ApS

  • 15.40 Arbejdsmiljø i grusgrave

   Forskellige cases fra virksomhederne

  • 16.30 Afslutning

   Bjarne Overgaard, formand Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker

Mona Kristensen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0222
 • Mobil +45 5218 5909
 • Send e-mail  

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0126
 • Mobil +45 5218 5917
 • Send e-mail  

Lasse Møller Vollesen

Underviser

 • Direkte +45 7216 0269
 • Mobil +45 2120 3995
 • Send e-mail