Webinar

Hvordan sikrer du et arbejdsmiljø med plads til alle?

Alle taler om diversitet. Mere sjældent om inklusion og om at alle er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. En tryg og inkluderende arbejdsplads bidrager positivt til læring, præstation, engagement og trivsel. På dette webinar ser vi bl.a. på, hvad der skal til for at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle.

Hvis vi er på en arbejdsplads, hvor vi tør sige vores mening, hvor vi tør fejle uden frygt for hån, ydmygelse eller negative konsekvenser, og hvor vi tør være os selv, vil vi som medarbejdere performe bedre, være mere effektive og have højere trivsel.

En sådan arbejdsplads har en høj grad af psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed har direkte effekt på bundlinje, og det er afgørende for at tiltrække og fastholde talent og arbejdskraft. Der er altså mange gode grunde til at stifte bekendtskab med begrebet.

På dette webinar vil Rand Blak Barawy fra Implement tage os igennem psykologisk tryghed: hvad er det og hvordan kan det implementeres i jeres virksomhed? Derudover vil vi få besøg af en medlemsvirksomhed, som vil fortælle om deres erfaringer hermed.