Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Webinar

Webinar og spørgetime om mulig sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg

Tirsdag den 17. august 2021 kl. 15.00-16.00 inviterer DI Dansk Byggeri til webinar om mulig sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg. Webinaret er forbeholdt medlemmer af DI Dansk Byggeri.

Foto: DI Dansk Byggeri

Bestyrelserne i branchefællesskaberne DI Dansk Byggeri og DI Byg har gennem noget tid drøftet en mulig sammenlægning af de to branchefællesskaber.

Drøftelserne er nu så langt, at der ligger et udkast til en aftale, der skal tages stilling til af medlemmerne. I den forbindelse inviteres alle DI Dansk Byggeris medlemmer til webinar:

  • Tirsdag den 17. august 2021 kl. 15.00-16.00

De to bestyrelser er enige om at anbefale medlemmerne at sammenlægge de to branchefælleskaber til et nyt branchefællesskab DI Byggeri fra den 1. september 2021 (under forudsætning af godkendelse på generalforsamlinger i henholdsvis DI Dansk Byggeri og DI Byg).

Siden den 1. september 2020 har der i Dansk Industri været to branchefællesskaber, der repræsenterer bygge- og anlægsbranchen. Ambitionen med sammenlægningen er at samle hele byggeriets værdikæde – alle lige fra den udførende SMV-virksomhed til producenter - i en stor og stærk samlet organisation, som ultimativt bliver det førende talerør for hele bygge- og anlægsbranchen.

Medlemmerne i de to branchefællesskaber skal nu træffe endelig beslutning om forslaget til sammenlægningen på en generalforsamling den 31. august 2021.