DI Byggeri

Er du nyt medlem i DI Byggeri?

Velkommen som medlem i DI Byggeri. Det er vigtigt for os at yde dig den bedste medlemsservice.

Som nyt medlem kan det være svært at overskue de mange medlemstilbud, DI Byggeri har. Her på siden nedenfor får du nemt overblikket over de serviceydelser, DI Byggeri tilbyder dig.

Her finder du oplysninger om vores rådgivning, vores kurser og uddannelser og om mulighederne for markedsføring med Byg Garanti. Her kan du også læse kort om DI Byggeris rabataftaler til medlemmerne, om blanketter til download og om, hvordan du tilmelder dig DI Byggeris nyhedsbreve. Og så får du en intro til DI Byggeris politiske arbejde.

Du kan også finde en folder med en oversigt over dine medlemsfordele her

Glem ikke at følge DI Byggeri på LinkedIn.

I DI Byggeri kan man vælge mellem to forskellige medlemskaber: Et branchemedlemskab eller et service- og branchemedlemskab.

I branchemedlemskabet og i service- og branchemedlemskabet får du:

Generel erhvervspolitisk interessevaretagelse

DI Byggeri er branchens synlige talerør, og vi formulerer synspunkter i relation til branchen og dens aktører samt over for politikere, myndigheder og andre beslutningstagere på branchespecifikke områder i ind- og udland.

Se DI Byggeris nyheder og presse.

Relevante netværk og kurser

Som medlem i DI og i DI Byggeri modtager du relevante tilbud til netværk, seminarer og kurser. Vi tilbyder både længerevarende uddannelsesforløb og kortere kurser i de funktioner, der er vigtige for din virksomhed.

Du kan finde vores kurser her. 

Du kan finde vores netværk her.

Den nyeste information

Hos DI Byggeri har du adgang til de nyeste information om bygge- og anlægsbranchens rammevilkår og udvikling i markedet både i Danmark, Europa og på øvrige eksportmarkeder.

Analyser og kommunikation

Som medlem af DI Byggeri får du desuden adgang til nye analyser om emner, som er relevante for bygge- og anlægsbranchen.

 

I service- og branchemedlemskabet får du alle de samme medlemsfordele som i et branchemedlemsskab. Derudover får du også adgang til:

Erhvervsjuridisk rådgivning

Som medlem i DI Byggeri har du adgang til DI Byggeris erhvervsjuridiske afdeling, der kan hjælpe med spørgsmål inden for alt fra AB-regler og  entrepriseret til udbudsret og dialog med bygherre.

Læs mere om erhvervsjuridiske forhold og aftaler.

Byggeriets Ankenævn og Byg Garanti

Som medlem er dit arbejde for private kunder dækket af Byg Garanti. Det giver  dine kunder tryghed og din virksomhed en konkurrencefordel. Læs mere på Byg Garantis hjemmeside. 

Adgang til DI Byggeris branchesammenslutninger og sektioner

Der findes tre branchesammenslutninger og 29 faglige sektioner i DI Byggeri. De varetager de enkelte fagområders interesser. Branchesammenslutninger og sektioner er faglige fællesskaber og skaber faglige miljøer.

Hvis din virksomhed også har søgt om medlemskab i en af DI Byggeris branchesammenslutninger eller sektioner, skal du være opmærksom på, at der i nogle tilfælde vil foregå en separat optagelsesproces. I de tilfælde vil du blive kontaktet direkte med mere information.

Se DI Byggeris branchesammenslutninger og sektioner.

Formidling af byggeteknisk viden

Det sker først og fremmest gennem DI Byggeris tre branchesammenslutninger og 29 sektioner, som sikrer formidling af specialviden til sektionernes medlemmer.

Du kan også finde information om byggeteknik på vores hjemmeside.

 

For at være medlem af DI Byggeri er det en forudsætning, at du er medlem af Dansk Industri. Her får du:

Personalejuridisk rådgivning

Som medlem af DI rådgiver vi dig om alt, der vedrører personalejuridiske forhold i bygge- og anlægsbranchen – lige fra løn og håndtering af sygdom til barsel og afskedigelser. Vi er også parate til at føre sager for din virksomhed, både i det fagretslige system og ved en retssag.

Læs mere om personalejura her

eller kontakt vores eksperter her

Vejledning i godt arbejdsmiljø

Vi står også til rådighed, hvis du, som medlem af DI, har spørgsmål om arbejdsmiljø, Arbejdstilsynets tilsyn og reaktioner etc. Som medlem af DI Byggeri har du samtidigt mulighed for at få gebyrfrit besøg af og vejledning fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der kan vejlede byggepladsnært: www.bam-bus.dk.

Læs mere om arbejdsmiljø

 

Vores services

Rådgivning

Du får overenskomstdækning og rådgivning

Som medlem af DI er du automatisk dækket af overenskomst. Du får rådgivning om alle overenskomstmæssige og ansættelsesretslige forhold, samt om arbejdsmiljøretslige spørgsmål. Hvis der opstår uenighed mellem ledelse og medarbejdere, kan vi give fagretlig assistance – tit i form af mægling. Og kommer det til konflikt, har du mulighed for at opnå konfliktunderstøttelse.

Læs mere om overenskomst og ansættelse
Download ansættelsesbevis for timelønnede ('Dansk Byggeri'/BAT)

Du får dækket dit behov for efter- og lederuddannelse

Du får styrket dine egne og dine medarbejderes kompetencer gennem DI Byggeris brede udvalg af byggefaglige kurser og lederuddannelser. Ved en fortsat udvikling af virksomhedens kompetencer, opnår du større effektivitet og kvalitet i virksomheden.

Se mere under kursus og udvikling på dibyggeri.dk

Byg Garanti

De fleste kunder ønsker at bruge en byggevirksomhed med garanti. Det viser flere undersøgelser. Derfor er Byg Garanti en konkurrencefordel for dig, og du kan med fordel bruge ordningen i markedsføringen af din virksomhed.

DI Byggeri laver hvert år landsdækkende kampagner for Byg Garanti, og du kan her finde materialer til at markedsføre din egen virksomhed med Byg Garanti:

Byg Garantis hjemmeside

Hvad er Byg Garanti?

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af DI Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn - f.eks. på grund af konkurs, død, ophør eller lignende.

 • Byg Garanti dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig.
 • Byg Garanti dækker det beløb, som forbrugeren har fået tilkendt i Byggeriets Ankenævn, men maksimalt 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag.
 • Byg Garanti gælder i 3 år for synlige fejl og 10 år for skjulte fejl.
 • Byg Garanti dækker kun, hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri, når aftalen indgås.
 • Byg Garanti gælder for den person, der har indgået aftalen med håndværkeren.

Byg Garanti dækker

 • Tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et medlem af DI Byggeri
 • Tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået
 • Tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået

Byg Garanti dækker IKKE

 • Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garantiordningen, når det er en type arbejde, der sædvanligvis laves som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker altså ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening
 • Arbejder på erhvervsejendomme
 • Arbejder der udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

Hvad kan du bruge Byg Garanti til?

På Byg Garantis hjemmeside finder du alt, hvad du har brug for af information til dig og til dine kunder.

Information til dine kunder
Information til dig

Byggeriets Servicekoncept

Byggeriets Servicekoncept hjælper dig til at lave klare aftaler og give en god service - og det er en god forretning.

Læs mere om Byggeriets Servicekoncept

Byggeriets Ankenævn

De færreste undgår, at de af og til får en klage over et stykke arbejde, som de har lavet. Klagen kan være berettiget eller uberettiget.

Læs mere om, hvordan du håndterer klagen rigtigt

Bestil og download

Gennem DI Byggeri har du mulighed for at downloade eller bestille byggelitteratur og blanketter.

Kun medlemmer af DI Byggeri har adgang til samtlige materialer i Servicebutikken. Udvalgte materialer er forsynet med login, og som medlem logger du dig ind ved hjælp af dit brugernavn og kodeord.

For at bestille varer skal du være logget ind med dine personlige brugeroplysninger. Alle priser er inklusive moms. Dog kan der forekomme et forsendelsesgebyr ved bestillinger under 500 kr.

Alle downloads er gratis.

Find vores publikationer og blanketter her.

Kursus og udvikling

DI Byggeri tilbyder en lang række kurser og virksomhedsudvikling til medlemmer. Som medlem af DI Byggeri kan du komme på et af vores mange kurser til en fordelagtig medlemspris. Vi tilbyder:

 • Kurser, der er åbne for alle
 • Korte regionale kurser for medlemmer
 • Interne firmakurser og virksomhedsudvikling i din virksomhed

Du kan se alle de aktuelle kurser på hjemmesiden og i kursuskataloget, som bliver sendt til dig en gang om året.

Se alle kurser her

Virksomhedsudvikling

Kursus og udvikling tilbyder virksomhedsudvikling og interne firmakurser til medlemspris. Vores konsulenter har mange års brancheerfaring og stor erfaring med undervisning af byggeriets praktikere.

Vores skræddersyede kurser og udviklingsforløb tager afsæt i din virksomheds udfordringer, og vi tilpasser undervisningen i samarbejde med jer.

Læs mere om virksomhedsudvikling

Rabataftaler

Som medlem af DI Byggeri har du adgang til en lang række fordelagtige rabatordninger med bl.a. bil-, benzin- og værktøjsforhandlere og teleselskaber.

Formålet med DI Byggeris rabataftaler, indkøbsordninger og kommercielle tilbud er at skaffe medlemmerne bedre og billigere leverancer på en række sekundære forretningsområder. Det sker gennem rabataftaler (f.eks. telefoni og diesel), driften af de kommercielle datterselskaber, der på markedsvilkår tilbyder ydelser inden for beregning og kvalitetskontrol og endelig via drift af Servicebutikken.

DI Byggeris rabataftaler

DI Byggeris datterselskab

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

Presse og politik

DI Byggeri arbejder for at sætte en slagkraftig dagsorden på udvalgte erhvervspolitiske områder.

Synlighed har topprioritet i DI Byggeri, men for også at få indflydelse skal pressearbejdet være suppleret af god dokumentation, analyser og politisk netværksarbejde, som flytter hegnspæle på de valgte fokusområder - til gavn for medlemmerne og deres virksomheder.

Fokusering afholder imidlertid ikke DI Byggeri fra også at være et aktivt og tilgængeligt erhvervspolitisk talerør i bredest mulige forstand.

Presse og politik i samspil

Pressearbejdet i DI Byggeri handler om at skabe bæredygtige relationer til medierne på alle niveauer, så DI Byggeri bliver et naturligt kildevalg på redaktionerne. Den politiske indsats skal effektivt og målrettet understøttes af pressearbejdet ved:

 • at udbygge og vedligeholde gode presserelationer
 • at sætte politisk dagsorden i medierne gennem analyse og dokumentation
 • at sikre, at pressearbejdet er målrettet og bredt orienteret faglig, regionalt og mediemæssigt
 • en tæt monitorering af presseindsatsen, benchmark og medietræning
 • samarbejde med medlemsvalgte og medarbejdere

Se DI Byggeris nyheder og presse

Relateret indhold