DI Byggeri Analyser

Bygge- og anlægsbranchen holder gang i aktiviteten med høj ordrebeholdning

Det har været et turbulent år for dansk økonomi, men bygge- og anlægsvirksomhederne har klaret det godt. En undersøgelse blandt DI Dansk Byggeris medlemmer viser, at der er høj aktivitet i branchen, og mange virksomheder får flere henvendelser, end de umiddelbart kan imødekomme på kort sigt. Og vi har et varmt arbejdsmarked, men ikke overophedet.

Over et år med corona har medført store konsekvenser for erhvervslivet og har givet dansk økonomi og danske virksomheder et stort tilbageslag, men bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, som har holdt gang i økonomien.

Anm.: Figuren er baseret på 309 svar. Kilde: Spørgeundersøgelse til medlemmerne i DI Dansk Byggeri, afsluttet primo marts

En rundspørge blandt DI’s bygge- og anlægsvirksomheder viser, at 45 pct. af virksomhederne får et passende antal henvendelser fra kunder. 41 pct. af virksomhederne får flere henvendelser, end de kan imødekomme umiddelbart, mens 13 pct. får færre henvendelser, end de har kapacitet til.

Samtidig har flere virksomheder i branchen opgaver i deres ordrebeholdning, der dækker mere end det næste halve år. 60 pct. af virksomhederne har ordrer, der rækker i et halvt år og fremefter, og ca. en fjerdedel har ordrer i de næste 2-3 måneder.

Anm.: Figuren er baseret på 309 svar. Kilde: Spørgeundersøgelse til medlemmerne i DI Dansk Byggeri, afsluttet primo marts

Det er især de større virksomheder, der har flere end 50 ansatte, der har ordrer, der rækker over et halvt år, mens ordrebeholdningerne i de mindre virksomheder, det har 0 – 50 ansatte, rækker knap så langt, jf. nedenstående figur.

Anm.: Figuren er baseret på 309 svar. Grundet få observationer er virksomhedsstørrelserne baseret på ansatte "251 til 500", "501 til 1000" og "flere end 1000" slået sammen. Kilde: Spørgeundersøgelse til medlemmerne i DI Dansk Byggeri, afsluttet primo marts

Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har udfordringer med at skaffe kvalificerede medarbejdere, og mangel på medarbejdere er formentlig på vej til at blive en af de vigtigste dagsordener for bygge- og anlægsvirksomheder. 28 pct. af virksomhederne angiver, at de i høj grad har udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mens 54 pct. siger, at de i nogen grad har udfordringer. Kun 11 pct. har ikke udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Anm.: Figuren er baseret på 309 svar. Kilde: Spørgeundersøgelse til medlemmerne af DI Dansk Byggeri, afsluttet primo marts

I februar 2020 - før coronakrisen - var der 169.000 lønmodtagere i bygge- og anlæg. Et år efter er dette tal steget til 175.000 personer. Der har altså i det seneste år været en fremgang i beskæftigelsen inden for bygge- og anlæg på 6.000 personer eller næsten 4 pct. Det står i skærende kontrast til den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor der samlet set er tabt 52.000 job.

I flere år har udenlandske medarbejdere udgjort en stor del af stigningen i arbejdsstyrken i bygge- og anlægsbranchen, men siden 2018 er udviklingen stagneret lidt, jf. nedenstående figur. I december 2020 udgjorde udenlandske medarbejdere 11,9 pct. af arbejdsstyrken i branchen. Udlændige udgør således en vigtig medarbejdergruppe i bygge- og anlægsbranchen, og det er derfor meget vigtigt, at man fastholder de udlændige, der er i beskæftigelse nu og sørger for, at der fortsat kan komme nye til. Også set i lyset af den demografiske udvikling, hvor der er flere ældre, der forlader branchen, end der er unge, der kommer til branchen, er udenlandsk arbejdskraft en meget vigtig faktor for kapaciteten i branchen.  

Kilde: Jobindsats.dk

Fakta

  • Analysen bygger på svar fra 309 virksomheder i en spørgeundersøgelse. Virksomhederne repræsenterer tilsammen cirka 16.000 lønmodtagere.
  • Svarene er indsamlet i perioden fra d. 11. marts til d. 17. marts 2021 blandt DI Dansk Byggeris medlemskreds, hvor panelet dækker alt fra de mindste håndværksvirksomheder til de største entreprenørvirksomheder i Danmark.

 

Relateret indhold