29.01.20 DI Byggeri Nyheder

Hvornår kan virksomheden hjemsende en medarbejder?

En faglig voldgiftskendelse har fastslået, at der kan ske hjemsendelse efter Bygge- og Anlægsoverenskomsten også i det første år, hvor der ikke er noget opsigelsesvarsel. Læs om afgørelsen, der også handlede om en overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Sagen drejede sig om en virksomhed, der havde hjemsendt en medarbejder pga. et uventet ophold på en byggesag. Medarbejderen havde under 1 års anciennitet på hjemsendelsestidspunktet.

Afgørelsen

Opmanden fastslog, at der i overensstemmelse med sædvanlig praksis kan ske hjemsendelse f.eks. på grund af vejrlig, materialemangel, ordremangel m.m. efter reglerne i Bygge- og Anlægsoverenskomsten uanset anciennitet. Virksomheden fik derfor opmandens ord for, at hjemsendelsen af medarbejderen ikke var overenskomststridig.

Fædreorlov

I samme sag var der påstået en overtrædelse af ligebehandlingsloven, da hjemsendelsen var sket fire arbejdsdage forud for medarbejderens fædreorlov. Det blev lagt til grund, at der fire arbejdsdage senere blev mandet op på pladsen, og at der på hjemsendelsestidspunktet var noget arbejde på pladsen. Opmanden fastslog, at virksomheden skulle betale en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, da det ikke kunne anses for godtgjort, at medarbejderen var hjemsendt uden den kommende fædreorlov, blev tillagt betydning.

Ligebehandlingslovens regler fastslår, at en kommende far, også under moderens graviditet nyder beskyttelse efter ligebehandlingsloven i forhold til opsigelse eller anden mindre gunstig behandling.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Helene Bjerg Kofod, hbk@danskbyggeri.dk på telefon: 72 16 01 72.

 

Relateret indhold