Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

13.01.20 DI Byggeri Nyheder

Nye satser for rejser, befordring, G-dage, sygedagpenge m.v.

Med virkning fra den 1. januar 2020 reguleres en række satser, der har indflydelse på virksomhedernes personale- og lønadministration. Læs lønoversigten 2020 og bestil den som trykt version.

En ajourført digital udgave af lønoversigten, Lønoversigt januar 2020, med de nye satser samt øvrige overenskomstmæssige satser er tilgængelig på Dansk Byggeris hjemmeside.

Befordringsgodtgørelse

Til dækning af udgifter ved erhvervsmæssig kørsel og ved benyttelse af egen bil:

For kørsel indtil 20.000 km pr. år 3,52 kr. pr. km.
For kørsel over 20.000 km pr. år 1,96 kr. pr. km.

Til dækning af udgifter ved erhvervsmæssig kørsel og ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter:

Satsen udgør 0,54 kr. pr. km.

Befordringsfradrag

Lønmodtagere, som ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse, kan trække følgende fra:

0-24 km intet (uændret)
25-120 km 1,96 kr. pr. km
Over 120 km 0,98 kr. pr. km 

Der henvises i øvrigt til SKATs hjemmeside

Skattefri rejsegodtgørelse til kost og logi udgør pr. døgn (hele 24 timer) ved rejse i ind- og udland med overnatning:

Til logi 223,00 kr. pr. døgn.
Kost og småfornødenheder udgør 521,00 kr. pr. døgn.

Reduktionen udgør for arbejdsgiverbetalt:

Morgenmad 15 % eller 78,15 kr.
Frokost 30 % eller 156,30 kr.
Middag 30 % eller 156,30 kr.
Udgifter til dækning af småfornødenheder udgør 25 % af satsen svarende til 130,25 kr. pr. døgn.

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag

Til medarbejdere, der afskediges eller hjemsendes på grund af vejrlig, skal der udbetales en godtgørelse på:

Pr. hele dag 881,00 kr.
Pr. halve dag 441,00 kr.

Medarbejderen skal forudsætningsvis minimum have været beskæftiget i 74 timer inden for de seneste fire uger. Medarbejderen skal også være medlem af en A-kasse.

Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge fra virksomheden er betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i de sidste otte uger før fraværet og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer:

Der udbetales pr. time 119,05 kr. Satsen er gældende fra mandag den 6. januar 2020.

Der udbetales pr. uge 4.405,00 kr. Satsen er gældende fra mandag den 6. januar 2020.

Forsikringsordning for mindre virksomheder

Satserne for 2020 vil i løbet af januar 2020 fremgå af den digitale lønoversigt, der kan ses på Dansk Byggeris hjemmeside.

Præmiesatsen af den årlige lønsum for 2020 udgør 0,79 %.

Optagelseslønsum      7.708.750,00 kr.
Udelukkelseslønsum   9.514.800,00 kr.

Sygeferiegodtgørelse

For medarbejdere, der ikke modtager løn under sygdom og dermed feriegodtgørelse,  beregnes sygeferiegodtgørelsen efter nedenstående regler.
I kalenderåret 2020 udgør sygeferiegodtgørelsen pr. dag i fem dages uger:

Hovedstad og Nordsjællands 2. zone

Faglærte på byggepladser pr. dag 198,40 kr.
Ikke-faglærte arbejdere pr. dag 173,00 kr.

Provinsen

Faglærte på byggepladser pr. dag 182,90 kr.
Ikke-faglærte arbejdere pr. dag 175,40 kr.

Hovedreglen er, at den særlige sygeferiegodtgørelse først betales fra anden sygefraværsdag.

En lønmodtager, der har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har dog ret til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret.

Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjenes retten til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag forholdsmæssigt.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller mail: ags@danskbyggeri.dk

Download eller bestil Lønoversigt 2020

Download Lønoversigt 2020

Bestil et abonnement på lønoversigten

Relateret indhold