Foto: Getty Images

26.10.20 DI Byggeri Nyheder

Arbejdsklausuler og GDPR i kommunale kontrakter

Når du udfører bygge- og anlægsarbejder for kommuner, indeholder kontrakten ofte en arbejdsklausul. DI Dansk Byggeri har derfor udarbejdet et notat om arbejdsklausuler og GDPR i kommunale kontrakter om bygge- og anlægsarbejder.

Kommunerne er – i modsætning til de statslige myndigheder (ministerier, styrelser m.v.) – ikke retligt forpligtet til at anvende arbejdsklausuler i kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, men gør det ofte.

Hvor kontrakten indeholder en sådan klausul, rejser følgende spørgsmål sig blandt andet:

  • Hvilken dokumentation for arbejdsklausulens overholdelse kan ordregiver kræve, at entreprenøren udleverer?
  • Hvilken betydning spiller databeskyttelsesreglerne (GDPR) i den forbindelse?

DI Dansk Byggeri har udarbejdet et notat om arbejdsklausuler og GDPR i kommunale kontrakter om bygge- og anlægsarbejder.

Notat om arbejdsklausuler og persondata

Læs notatet her

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri Erhvervsjuridisk Rådgivning eller DI Dansk Byggeri Personalejura på telefon 72 16 00 00.

Relateret indhold