Foto: Colourbox

16.10.20 DI Byggeri Nyheder

EU-Kommissionen vil energirenovere 35 mio. bygninger inden 2030

EU-Kommissionen har den 14. oktober offentliggjort planen ”Renovation Wave”. I udspillet foreslås det at energirenovere 35 mio. bygninger for at opfylde EU’s CO2-reduktionsmål på 55 pct. i 2030.

”Renovation Wave”-strategien er en del af European Green Deal, der skal lede Europa til klimaneutralitet i 2050. Strategien vil ifølge EU-Kommissionen skabe flere grønne jobs i 2030 inden for byggeriet, udledningen af drivhusgasser fra EU’s bygningsmasse vil blive reduceret med 60 pct., mens det endelige energiforbrug vil blive reduceret med 14 pct. i forhold til i dag.

Renoveringsraten skal fordobles

EU-Kommissionen ønsker at forbedre energieffektiviteten i bygninger og fordoble energirenoveringsraten inden for de næste 10 år. Det skal skabe bedre forhold for de mennesker, der bor i eller bruger bygningerne, samt reducere CO2-udledningen og fremme digitaliseringen.

Strategien vil prioritere tiltag inden for tre områder: udfasning af fossile brændsler til opvarmning og køling; bekæmpelse af energifattigdom og en indsats over for bygninger med meget dårlig isolering; og renovering af offentlige bygninger, herunder skoler, hospitaler og administrative bygninger. 

Stærkere regler for bygningers energieffektivitet

”Renovation Wave”-strategien omfatter blandt andet en styrket lovgivning, bedre standarder og mere information om bygningers energieffektivitet for at skabe bedre incitamenter til renovering i den offentlige og private sektor.

EU-Kommissionen foreslår en trinvis indfasning af obligatoriske minimumskrav for energieffektivitet af eksisterende bygninger, opdaterede regler for energimærkning af bygninger og en mulig udvidelse af krav til renovering af bygninger i den offentlige sektor.

Større marked for bæredygtige byggevarer

EU-Kommissionen foreslår derudover, at markedet for bæredygtige byggevarer og services udvides - herunder integration af nye materialer og revideret lovgivning af markedsføring for byggevarer og genbrug af materialer.

For at nå EU’s klimamål på 55 pct. inden 2030 mener EU-Kommissionen, at der er brug for 275 mia. euro i bygningsinvesteringer hvert år.

- EU’s kommende renoveringsbølge sætter nye pejlemærker for renovering af den eksisterende bygningsmasse i hele Europa de næste mange år. EU’s tilgang er ”energieffektivitet kommer først”, og energieffektiv renovering af den europæiske bygningsmasse er derfor en af nøglerne til EU’s grønne omstilling, siger underdirektør i DI Dansk Byggeri Torben Liborius og fortsætter:

- Alle fire elementer af bølgen er vigtige (1) at øge renoveringsraten af den europæiske bygningsmasse (2) at forbedre energieffektiviteten i bygninger, (3) omlægning til fossilfri energiforsyning og (4) udbygning af vedvarende energi. Renoveringsbølgen vil dermed spille en essentiel rolle i bestræbelsen på at sikre en bæredygtig fremgang i det næste årti i både boligerne, eksporten, erhvervslivet og den offentlige sektor. Alle skal bidrage og alle vil få gevinster. 

Hele strategien kan læses her.

Henrik Teglgaard Lund

Henrik Teglgaard Lund

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0224
  • Mobil +45 5184 1332
  • E-mail helu@di.dk

Relateret indhold