Foto: Colourbox

09.10.20 DI Byggeri Nyheder

Fornyet fokus på indeklima

Gennem udviklingen af et nyt værktøj, IK-Kompas, er der blevet skabt fornyet fokus på indeklimaet. Værktøjet er udviklet af REBUS og kan benyttes til at beskrive bygnings indeklimamæssige kvaliteter på en skala fra A-G.

IK-Kompas hjælper dig med at beregne bygningens indeklima. Resultatet fra IK-Kompas viser således, hvor stort potentialet for et godt indeklima er i bygningen. Der anvendes sammen med IK-Kompas en mærkningsordning, IndeklimaKvalitet, der tildeler bygningen et klimamærke, som vi kender, fra A-G. Hvis en bygning tildeles et A indeklimamærke, betyder det, at bygningen har det største potentiale for et godt indeklima. 

Værktøjet fungerer ved at vurdere en bygnings akustiske, atmosfæriske, termiske og visuelle indeklima samt luftkvaliteten. Værktøjet giver på denne baggrund et bud på de område, der har størst forbedringspotentiale og forslag til renoveringstiltag, der vil kunne forbedre indeklimaet

Hvis du har kunder, der oplever problemer med indeklimaet eller af andre årsaget ønsker at forbedre indeklimaet i boligen, kan IK-Kompas være et godt værktøj til at hjælpe dig og dine kunder med at fastlægge, hvilke renoveringsmuligheder der er for at øge kvaliteten af indeklimaet.

Du kan læse mere om IK-Kompas og indeklimaordningen her. 

Torben Hessing-Olsen

Torben Hessing-Olsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0195
  • Mobil +45 2341 4613
  • E-mail toh@di.dk

Relateret indhold