Foto: Colourbox

09.10.20 DI Byggeri Nyheder

Lav risiko for smitte via spildevand

I flere medier kan man læse, hvordan prøver fra svensk spildevand viser, hvordan coronasmitten er stigende i Stockholm. Men ifølge de danske myndigheders vurdering er risikoen for smitte med coronavirus fra spildevand meget lav.

Via prøver fra de svenske rensningsanlæg kan svenske forskere kortlægge udviklingen af coronasmitte, før smittede personer begynder at få symptomer. På den måde er det et effektivt redskab til at forudsige stigende smittetal. Siden februar har forskere fra DTU og AAU ligeledes undersøgt forekomsten af coronavirus i det danske spildevand.

Senest meddelte DTU i juni, at man vil undersøge, om der kan findes spor af coronavirus i dansk spildevand helt tilbage til december 2019 – altså før den første smittede dansker blev bekræftet. Det gør man ifølge en artikel fra Ritzau ud fra en ”akademisk interesse”.

Arbejde og smitterisiko

Trods spor af coronavirus i spildevand vurderer myndighederne, at risikoen for smitte igennem spildevand er meget lav. Myndighederne vurderer også, at retningslinjerne, for medarbejdere der håndterer spildevand, er tilstrækkelig beskyttelse mod risikoen for smitte.

Ved arbejde hvor der er risiko for kontakt til spildevand, f.eks. arbejde på spildevandsanlæg og kloakarbejde, skal de ansatte være beskyttet mod kontakten til spildevand.

Kontakt til spildevand kan undgås ved at bruge engangsdragter, handsker eller særligt arbejdstøj – ligeledes skal der anvendes foreskrevne personlige værnemidler. Det er desuden vigtigt med god personlig hygiejne. Reglerne er angivet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen for arbejdsmiljø i DI Byggeri på +45 72160000 eller dibyggeri@di.dk

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold