Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Ricky Molloy

23.11.20 DI Byggeri Nyheder

Nyt værktøj fremmer tolerancen i byggeriet

Hjemmesiden tolerancer.dk sætter rammerne for godt håndværk og mindsker konflikterne mellem byggeriets parter. Nu har værktøjet fået et gevaldigt ansigtsløft, så det er lettere at bruge på byggepladsen, tegnestuen og i undervisningen.

Hvornår er væggen malet ordentligt, har brusekabinen det rigtige fald, og er vinduet monteret korrekt? I flere år har hjemmesiden hjulpet håndværkere og rådgivere med at definere godt håndværk. Nu har hjemmesiden fået et nyt afsnit om diamantskæring og -boring og er samtidig opdateret i en ny mobilvenlig version, der gør det lettere at bruge værktøjet ude på byggepladsen. 

- Tolerancer.dk definerer grænserne, så alle på et byggeprojektet ved, hvad de skal levere for at sikre god kvalitet til kunden. Det giver et bedre byggeri og mindsker konflikterne, når et byggeprojekt overleveres fra en faggruppe til en anden gruppe. Er der uenighed om kvaliteten, kan et kort opslag på hjemmesiden afgøre tvisten ude på byggepladsen, siger chefkonsulent i DI Dansk Byggeri Torben Hessing-Olsen og tilføjer: Vi udvikler hele tiden på siden og har en revision af in-situ beton og malerområdet i støbeskeen.

Normale tolerancer i 80 pct. af dansk byggeri

Både udførende og rådgivere har brug for at kende tolerancerne. De udførende på byggepladsen og rådgiverne, når de skal projektere og udbyde et byggeri i licitation. Derfor bruger lektor Fie Ladegaard Andersen fra VIA University College i Aarhus redskabet i sin undervisning på bygningskonstruktøruddannelsen:

- Tolerancer.dk er et fælles sprog, som byggebranchen er gået sammen om at udvikle. Vi introducerer vores studerende til værktøjet og fortæller dem, hvorfor det er en god idé at bruge det, siger Fie Ladegaard Andersen.

De studerende får til opgave at løse et byggeprojekt fra start til slut. Her stifter de bekendtskab med værktøjet set fra rådgiverperspektivet. Senere på semesteret bliver rollerne byttet om, og de studerende skal agere udførende. Først skal de agere leverandør, som producerer og leverer præfabrikerede elementer til en byggeplads, og herefter montageentreprenør, som monterer de præfabrikerede elementer på byggepladsen.

- De studerende lærer, at det har økonomiske og tidsmæssige konsekvenser at stille meget skærpede krav til tolerancer. Hvis du derimod accepterer små afvigelser, får du en meget højere kadence og en lavere pris på opgaverne. Derfor kan det være en god idé at være realistisk i sin projektering, siger Fie Ladegaard Andersen.

Ambassadørkorps

I DI Dansk Byggeri er Torben Hessing-Olsen begejstret for Fie Ladegaard Andersens måde at arbejde med tolerancer.dk på. Han mener, at de unge vil være oplagte digitale rollemodeller på byggepladsen. Derfor har han taget initiativ til at oprette et ambassadørkorps af faglærere, der skal hjælpe med at få værktøjet integreret i undervisningen på erhvervsskolerne og de videregående uddannelser:

- De unge arbejder og tænker digitalt. Det ville være helt fantastisk, hvis de lærte at bruge værktøjet under deres uddannelse og tog det med ud på byggepladserne. Jeg er overbevist om, at vi vil få langt færre konflikter, siger Torben Hessing-Olsen, der indtil videre kun har fået positive tilbagemeldinger på ideen om et ambassadørkorps: - De fleste kan godt se det smarte i at gøre de unge til digitale frontløbere. Jeg håber, at mange lærere og undervisere vil melde sig som ambassadører og være med til at fremme godt håndværk, samarbejde og tolerance i byggeriet, slutter han.

Ambassadørkorpset er åbent for alle interesserede faglærere og undervisere ved de videregående uddannelser.

Fakta

Entreprenører og håndværksvirksomheder har ofte peget på, at nogle af de væsentlige årsager til kvalitetsproblemer i byggeriet skal findes i grænsefladerne mellem bygningsdelene og de mange forskellige fag, der er involveret i en byggesag.

Tolerancer.dk er et resultat af 12 udførende fags samarbejde i Dansk Byggeri under overskriften: Hvor går grænsen? Fagene har på baggrund af gældende normer og standarder fundet enighed om en lang række tolerancer og kontrolmetoder, for bygningsdele, materialer og fag.

Hvor der ikke er en gældende norm eller standard, har fagene ud fra en faglig vurdering fastlagt tolerancer, et fælles ud- og indfaldskrav. Tolerancer.dk fastlægger tolerancer og måleregler for en række fagområder, med fokus på grænsefladerne mellem fagene.

Torben Hessing-Olsen

Torben Hessing-Olsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0195
  • Mobil +45 2341 4613
  • E-mail toh@di.dk

Relateret indhold