Foto: DI Dansk Byggeri

07.12.20 DI Byggeri Nyheder

AB hva´ for noget?

AB står for ”almindelige betingelser”, og det er nogle standardiserede aftalesæt, som du med fordel kan aftale skal være gældende, når du laver entrepriseaftaler. Med en AB-aftale får du nemlig styr på, hvad der gælder mellem dig og din aftalepart. Der findes fire forskellige slags, og hvilket aftalesæt du skal bruge i den konkrete situation, afhænger blandt andet af hvilken type af opgave, du skal udføre, og om din aftalepart er forbruger. Fælles for aftalesættene er, at de kun gælder, hvis det er aftalt.

AB 18

AB 18 er det aftalesæt, som er hyppigst anvendt i entreprenørbranchen. AB 18-vilkårene er særligt relevante at aftale, hvis du skal bygge et større og mere komplekst bygge- og anlægsprojekt. Det kan f.eks. være, hvis du udover udførelsen også skal projektere en mindre del af entreprisen, eller hvis du skal opføre et unikt byggeri med komplekse løsninger.

AB Forenklet

Hvis du skal udføre et bygge- eller anlægsprojekt, der er begrænset i forhold til projektets omfang, tid og økonomi, kan du nøjes med at anvende AB Forenklet. Det kan også være, at projektet har en stor økonomi, men er relativt enkelt i forhold til dets karakter eller organisering. Det kunne f.eks. være udskiftning af vinduer eller opførelse af et simpel staldbyggeri.

ABT 18

Hvis du udover udførelsen også skal projektere byggearbejdet, kan du med fordel aftale ABT 18. Det er de samme principper, der går igen i AB 18 og ABT 18, og de aftalesæt ligner i hovedtræk hinanden. I ABT 18 er der dog taget højde for, at du som totalentreprenør forestår både projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsopgaven.

AB Forbruger

Når du skal udføre byggearbejder for en forbrugerkunde, bør du aftale, at AB Forbruger skal være gældende. I forbrugeraftaler gælder der særlige hensyn, som aftalesættet netop tager højde for. Det er f.eks., at du skal angive prisen på arbejdet inklusive moms, og at du er ansvarlig for mangler i ti år fra afleveringen.

Hvor kan jeg læse mere?

Hvis du har brug for at blive klogere på indholdet af de forskellige AB regelsæt, kan du på vores hjemmeside bl.a. købe bøgerne AB 18 for praktikere, ABT 18 for praktikere og AB Forenklet for praktikere. Alle bøgerne kan købes med rabat, når du er medlem af DI Dansk Byggeri. Bøgerne kan købes her.

Kontakt

Har du spørgsmål til AB aftalesættene, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjuridisk Rådgivning i DI Dansk Byggeri på tlf. 3377 3760.

Relateret indhold