Foto: Colourbox

02.12.20 DI Byggeri Nyheder

Lønkompensationsordning for Nordjylland

Fra den 4. december 2020 trådte bekendtgørelse om midlertidig lokal lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i kraft.

Bekendtgørelsen er en udmøntning af trepartsaftalen af den 7. november 2020. Bekendtgørelsen indeholder to ordninger.

1. Den første ordning er lønkompensation for virksomheder beliggende i de nedlukkede Nordjyske kommuner; Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, der grundet et forventet omsætningstab, som konsekvens af udbruddet af COVID-19, ville skulle have varslet opsigelse af virksomhedens medarbejdere.

Ordningen er i store træk lig ordningen fra foråret, og der stilles krav om, at der skal have været hjemsendt minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte.

2. Den anden ordning er lønkompensation for ansatte, der er hjemsendt som følge af, at de ansatte er forhindret i at varetage deres arbejde på deres faste arbejdssted, på baggrund af regeringens kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser til og fra de syv berørte kommuner.

Der stilles IKKE krav om, at der skal have været hjemsendt minimum 30 pct. eller mere end 50 ansatte i virksomheden, men medarbejdere hjemsendt efter ordningen, indgår i optællingen ved den første ordning.

Ordningen giver mulighed for, at der kan søges kompensation for hjemsendte medarbejdere, som arbejder på arbejdssteder, der ikke har samme adresse som virksomheden, så som byggepladser.

Ansøgningen skal via virksomhedsguiden.dk og skal ske senest 24. december 2020.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her.

EU har godkendt kompensationsordningerne i Nordjylland

I perioden 6. november til 26. november 2020 kunne virksomheder, som var påvirket af restriktionerne i Nordjylland, benytte sig af lønkompensations- og pendlerlønkompensationsordningerne, hvis betingelserne for de respektive ordninger var opfyldt.

De midlertidige ordninger om lokal lønkompensation og pendlerlønkompensation er blevet endeligt godkendt. Kravet om, hvor stor en andel af medarbejderne, der skulle benytte pendlerordningen, er bortfaldet med godkendelsen. 

Tobias Peter Spang Levinsky
Skrevet af:

Tobias Peter Spang Levinsky

Relateret indhold