09.12.20 DI Byggeri Nyheder

Nordjylland – Kompensation til dækning af pålagt bod og dagbod

Erhvervsministeriet har åbnet op for, at bygge- og anlægsvirksomheder, der af deres bygherrer er blevet pålagt at betale bod eller dagbod som direkte følge af ”nedlukningen” af de syv nordjyske kommuner i november 2020, kan søge om økonomisk kompensation fra den såkaldte ”bodspulje”. Læs mere her.

For at reducere COVID-19 smitteudviklingen i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, præsenterede statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde den 5. oktober 2020 en lang række nye restriktioner specifikt rettet mod de nævnte syv nordjyske kommuner. Restriktionerne var gældende i perioden fra den 6. november til og med den 22. november 2020.

Kompensation for bod og dagbod

Det er nu muligt at ansøge økonomisk kompensation fra den såkaldte ”bodspulje”, hvis din virksomhed er blevet ramt af bod eller dagbod som direkte følge af ”COVID19-nedlukningen” af de syv nordjyske kommuner.

Du skal være opmærksom på, at der er ansøgningsfrist den 15. december 2020.

For at du kan opnå kompensation, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Din kontrakt skal senest være indgået den 2. november 2020

  • Kontrakten skal have aftalte vilkår og beløbsstørrelser for bod eller dagbod

  • Du skal kunne dokumentere, at du har et igangværende bygge- og anlægsprojekt, der blev direkte forsinket på grund af restriktionerne om begrænset mobilitet i de nordjyske kommuner mellem den 6. november 2020 og 26. november 2020

  • Du skal kunne dokumentere, at bods-/dagbodsvilkårene i kontrakten er aktiveret. Dokumentationen kan bestå af f.eks. mailkorrespondance med kontraktparten indenfor nedlukningsperioden, faktura med klar dato for bod/dagbod og årsag, og som er knyttet til nedlukningsperioden

  • Du skal kunne komme med oplysninger om din virksomheds omsætning i perioden fra 1. januar til 30. september 2020. Hvis virksomheden er stiftet efter 1. januar 2020, så skal du kunne komme med oplysninger for perioden fra stiftelsesdatoen frem til 5. november 2020

Du finder mere om kompensationsordningen på virk.dk

Du finder bekendtgørelse nr. 1809/2020 her

Er der overhovedet grundlag for at kræve forsinkelsesdagbod?

Pålæggelsen af forsinkelsesdagbod forudsætter, at entreprenøren er i såkaldt ansvarspådragende forsinkelse, dvs. forsinkelse med en aftalt dagsbodsbelagt tidsfrist, uden at entreprenøren samtidig har ret til tidsfristforlængelse. 

Det er DI Dansk Byggeris umiddelbare opfattelse, at forsinkelse med bygge- og anlægsprojekter, som skyldes ”de nordjyske restriktioner” – i entrepriseretlig kontekst – vil kunne give entreprenøren ret til tidsfristforlængelse ud fra (i hvert fald) betragtninger om force majeure.

Dette understøttes også af, at bekendtgørelse nr. 1809/2020 (og aktstykke 95) betegner restriktionerne som en egentlig  ”COVID-19-nedlukning”.

Du kan finde DI Dansk Byggeris entrepriseretlige notat af. 10. november 2020 om restriktionerne i Nordjylland her.

Du kan finde DI Dansk Byggeris entrepriseretlige notat af. 10. november 2020 om restriktionerne i Nordjylland her

Ligeledes kan du finde DI Dansk Byggeris FAQ om restriktionerne i Nordjylland her

Relateret indhold