Foto: Getty Images

11.12.20 DI Byggeri Nyheder

Ny handlingsplan for cirkulær økonomi

Den 8. december 2020 har Miljøministeriet sendt en ny national affaldsplan i høring – denne gang i form af en handlingsplan for cirkulær økonomi, der sætter rammen for dansk politik indenfor affaldsforebyggelse og affaldshåndtering for 2020-2032.

Alle EU medlemslande skal som følge af EU’s affaldsdirektiv lave nationale planer for affaldsforebyggelse og affaldshåndtering. Planerne skal have 12-årigt sigte, men revideres mindst hvert 6 år. Denne gang er planerne slået sammen til en handlingsplan for cirkulær økonomi, som erstatter "Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering" (2014) og "Danmark uden affald II, Strategi for affaldsforebyggelse" (2015).

Handlingsplanen indeholder 126 initiativer, der skal bidrage til at omstille Danmark til en cirkulær økonomi.

I forhold til byggebranchen oplister handlingsplanen en række allerede kendte initiativer om alt fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), men kommer også nærmere ind på andre initiativer. Blandet andet sigtes der efter en der i 2023 indføres krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier. Der skal også  fastsættes nationale grænseværdier for problematiske stoffer i beton og tegl i forhold til nyttiggørelsesmulighederne via revision af restproduktbekendtgørelsen mm.

DI Dansk Byggeri afgiver høringssvar inden fristen den 9. februar 2021, og koordinerer både med sektioner og andre relevante enheder i DI.

Planen kan findes her.

Simon Stig-Gylling

Simon Stig-Gylling

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0267
  • Mobil +45 3160 9908
  • E-mail ssg@di.dk

Relateret indhold