25.02.20 DI Byggeri Nyheder

Nye vejledninger om bly, PCB, asbest og støv

Arbejde med bly, PCB, asbest og støv kan få alvorlige konsekvenser. Læs fire nye vejledninger, der beskriver, hvordan nedrivnings- og saneringsopgaver skal udføres, så medarbejdere og miljø er beskyttet, og lovgivningen bliver overholdt.

Der er meget store udsving i kvalitet og pris på mange af de nedrivnings- og saneringsopgaver, der hver dag bliver udført rundt om i landet. De nye vejledninger skal derfor sikre et fælles udgangspunkt, når bygherrer, rådgivere og entreprenører i fællesskab skal gennemføre opgaver, der involverer problematiske stoffer.

Medarbejdernes helbred er på spil

Hvis nedrivnings- eller saneringsopgaver ikke bliver udført på en ordentlig og sikker måde, går det først og fremmest ud over medarbejderne, der unødigt risikerer helbredet, fordi de bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer som PCB, asbest eller bly.

Risiko for forsinkelser og større slutpris

Samtidig kan en forkert håndtering af farlige materialer blive et alvorligt problem for bygherren, der risikerer at løbe ind i forsinkelser og ende med en større slutpris end forventet, fordi byggeprocessen ikke har været ordentligt planlagt og styret undervejs.

Regler og krav

For nedrivnings- og miljøsaneringsvirksomhederne er det derfor afgørende, at bygherrer og deres rådgivere fra projektets start har kendskab til gældende regler og krav.

Hent vejledninger

De nye vejledninger er udarbejdet for, at man kan henvise direkte til dem i udbudsmaterialerne. Vejledningerne om bly, PCB og asbest er revisioner af tidligere udgaver, mens vejledningen om støv er helt ny.

Bestil vedledningerne hos Nedrivnings- og Miljøssaneringsektionen i Dansk Byggeri

Relateret indhold