27.03.20 DI Byggeri Nyheder

Send medarbejderne på efteruddannelse under coronakrisen

Er medarbejderne sendt hjem fra arbejde på grund af coronakrisen, så er det værd at overveje mulighederne for efteruddannelse. Med VEU-godtgørelse og tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond har mange virksomheder mulighed for at sende medarbejdere på fjernundervisningskurser, ofte med fuld lønkompensation. Find kurserne og hør om oplevelser med AMU som fjernundervisning her.

Selvom uddannelsesinstitutionerne er lukket fysisk, udbydes rigtig mange kurser som fjernundervisning, hvor medarbejderne kan deltage hjemmefra. Fjernundervisningskurserne sikrer, at medarbejderne både fastholdes og opkvalificeres og ofte med fuld lønkompensation, så I som virksomhed kommer bedst muligt ud af coronakrisen.

Tilskud

Via Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond kan man få et tilskud på 55 kr. pr. kursustime. Hvis medarbejderen får en timeløn, der er mindre end 136,50 kr. pr. time, bliver tilskuddet mindre. Tilskuddet gives ud over de 119,05 kr., som virksomheden modtager i VEU-godtgørelse/SVU. Man kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med, at man søger staten om kompensation til hjemsendte medarbejderes løn ud fra regeringens nye coronakrisepakke.

Som virksomhed kan I nemt få et overblik over de efteruddannelsesmuligheder, der er i de overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde på pension.dk/uddannelsesfonde. Ved at logge ind kan man se, hvad der gives tilskud til og dermed planlægge efteruddannelsen, så virksomheden er sikker på at modtage alle økonomiske tilskud.

Hvor finder jeg kurserne?

Få overblikket over AMU-kurser, der udbydes som fjernundervisning på www.voksenuddannelse.dk.

Eller få overblikket over FVU-kurser der udbydes som fjernundervisning her.

Det er nemt at få pengene hjem fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Når medarbejderne deltager i AMU-kurser, bliver ansøgningerne til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond oprettet automatisk, og virksomheden modtager en mail fra PensionDanmark, når kurset er slut og kan med ganske få klik få udbetalt tilskuddet til virksomhedens NemKonto. Hvis der er tale om FVU-kurser skal virksomheden blot huske at logge ind på pension.dk og oprette en ansøgning. Det er også nemt.

Erfaringer med AMU som fjernundervisning

Kontakt

Virksomhederne er velkomne til at ringe ind til PensionDanmarks virksomhedsrådgivning, der sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe virksomhederne med ansøgningerne fra fondene. I kan ringe på tlf. 70 12 13 42 mellem kl. 8-16.

Relateret indhold