Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

24.03.20 DI Byggeri Nyheder

Undgå graveskader på energi- og teleinfrastrukturen

I denne tid bedes alle være ekstra årvågne, når der graves, da Dansk Energi frygter forsinkelser på materialeleverancer. Læs opfordringen her.

I disse coronatider er det vigtigt at opretholde en velfungerende telekommunikation og el-forsyning. Det skyldes især, at meget store dele af den offentlige og private administration i øjeblikket arbejder hjemme i hele landet, og det gør forsyningssikkerheden vigtig overalt.

Forsinkelser på materialeleverancer

Graveentreprenørerne arbejder altid med stor årvågenhed, så graveskader så vidt muligt undgås. Der er for øjeblikket ikke tale om et antal stigende graveskader, men forsinkelse og manglende komponenter og reservedele til el- og teleselskaber kan besværliggøre og forsinke genopretning af forsyningen. Det gør hele forsyningsnettet mere sårbart for graveskader.

Relateret indhold