13.05.20 DI Byggeri Nyheder

Har I brug for en gavepolitik, så I undgår sager om bestikkelse?

Tidligere på året blev en bygherrerådgiver og en entreprenør politianmeldt, fordi bygherrerådgiveren havde krævet returkommission ved indgåelse af en større entreprisekontrakt. Nogenlunde samtidig indledte en statslig bygherre en undersøgelse på grund af mistanke om bestikkelse, embedsmisbrug og tyveri. Læs her om reglerne for bestikkelse, så I kan sikre jer, at jeres gavepolitik også fremover er inden for reglerne.

Antallet af sager om bestikkelse ved de danske domstole er få. Danmark har en lang tradition for at ligge højt på Transparency Internationals indeks om korruption (Corruption Perceptions Index). Det betyder dog ikke, at der ikke er sager om bestikkelse i Danmark. Heldigvis er det dog et fåtal af sager sammenlignet med andre lande.

Bestikkelse af offentligt ansatte er reguleret i straffeloven og straffes med op til seks års fængsel.

Hvad er bestikkelse?
Bestikkelse er, når en person uberettiget yder, lover eller tilbyder en offentligt ansat en gave eller en anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade en bestemt handling. Et eksempel kunne være, at fakturering af et ekstraarbejde blev godkendt mod betaling af et sponsorat i den lokale fodboldklub.

Udover en strafferetlig sanktion, så kan virksomheder risikere at blive udelukket fra at deltage i offentlige udbud, hvis virksomheden eller ledende medarbejdere tidligere er dømt for bestikkelse.

Hvor lidt skal der til?
Der gælder ikke en økonomisk mindstegrænse for, hvornår der er tale om bestikkelse af en offentligt ansat. Sædvanlige lejlighedsgaver ved fødselsdage, jubilæer, afsked mv. og beskedne gaver fra forretningsforbindelser ved højtider er dog som udgangspunkt undtaget. Flere steder er der dog interne retningslinjer, hvorefter medarbejderen heller ikke må tages imod sådanne mindre gaver.

Har I brug for en gavepolitik?
Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne om bestikkelse, ikke mindst i forbindelse med højtider og sponsorater. Det kan være en god idé at lave nogle retningslinjer i jeres virksomhed for, hvornår og hvordan I giver gaver og sponsorater og skrive dem ned i en gavepolitik. Uanset hvad skal virksomhedens retningslinjer være lettilgængelige og lette at forstå for medarbejdere.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00

Relateret indhold