29.05.20 DI Byggeri Nyheder

Investeringer i veje kan redde arbejdspladser og forbedre infrastrukturen

Statens og kommunernes investeringer i veje og broer er på fem år faldet med 29 procent, viser en ny analyse. Derfor er det ifølge Dansk Infrastruktur positivt, at kommunerne nu har mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer for 2,5 mia. kr. Det kan redde arbejdspladser under coronakrisen og samtidig forbedre infrastrukturen. Men der er brug for flere investeringer i årene fremover, lyder vurderingen.

Der bliver brugt færre og færre penge på at lappe huller og anlægge nye veje og broer, viser en ny analyse fra Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.

I 2015 var de samlede investeringer i de danske veje 15 milliarder kroner. Et beløb, der i 2019 var faldet til 10,7 milliarder kroner, svarende til et fald på 29 procent. Udgifterne til vedligehold og drift er faldet med 10 procent i samme periode.

- Det er en bekymrende udvikling, for der er virkelig behov for, at vores veje bliver opgraderet, og det gælder især de veje, som staten ejer, siger branchedirektør i Dansk Byggeri Henrik Friis.

Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri glæder sig derfor over, at regeringens initiativer under coronakrisen fjerner det kommunale anlægsloft i 2020. Det betyder, at kommunerne har mulighed for at fremrykke investeringer i blandt andet kommunale veje. Samtidig vil kommunerne få bedre muligheder for at låne penge til de øgede investeringer.

- Men efterslæbet og behovet for nye investeringer er så stort, at der også er brug for ekstra aktiviteter i 2021 og årene fremover. Vi glemmer måske her under coronakrisen, hvor meget trængsel der normalt er på vejene, men når alle er tilbage på deres arbejdsplads igen, så sander vejnettet til. På den lange bane bremser det udviklingen, hvis pendlere og virksomheder ikke kan komme let fra A til B, siger branchedirektør Henrik Friis, Dansk Byggeri.

Især Vejdirektoratets investeringer har taget et betydeligt dyk, men kommunernes investeringer i vejene er også faldet de seneste år.
En analyse udarbejdet af MOE Tetraplan for Dansk Infrastruktur viser, at trængslen på vejene på kun ti år – fra 2015 til 2025 - vil stige med 45 procent, hvis infrastrukturen ikke bliver forbedret.

- Desværre ser det ikke ud til, at vores vejnet på det statslige område bliver synderligt forbedret de kommende år. Vi venter nemlig fortsat på en langsigtet plan for infrastrukturen, siger branchedirektør Henrik Friis, Dansk Byggeri.
Ifølge Dansk Infrastrukturs analyse er der udsigt til, at investeringerne i vejene falder yderligere og ender på 8,7 milliarder kroner i 2025 – et fald på 42 procent sammenlignet med 2015.

- Det vil gøre det sværere for virksomhederne at tiltrække medarbejdere, hvis pendlerne skal bruge længere tid på at køre den samme strækning. Og som samfund taber vi hver dag millioner af kroner på, at folk holder i kø, siger branchedirektør Henrik Friis, Dansk Byggeri.

Kontakter
Branchedirektør Henrik Friis, Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri, hfr@danskbyggeri.dk, telefon 20 31 15 03
Pressekonsulent i Dansk Byggeri Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk, telefon 30 36 02 65

Relateret indhold