26.05.20 DI Byggeri Nyheder

Køre- og hviletid – hvornår er man omfattet af reglerne?

Køre- og hviletidsreglerne gælder i hele EU. Når reglerne bruges, er der et krav om at anvende takograf og regler for, hvor meget man må køre, og hvor meget man skal hvile sig. Men hvornår er man egentligt omfattet af reglerne som håndværker? Læs mere her og find et notat om reglerne.

Mange håndværkere vil ikke være omfattet af køre- og hviletidsreglerne i det daglige og skal ikke registrere kørsel, hviletid mv. Det skyldes, at man ofte ikke vil transportere materiel i et køretøj, der er indregistreret til at veje mere end 3,5 tons. Hvis køretøjet alligevel overstiger 3,5 tons, fx fordi man kører med en påhængsvogn, vil man dog blive omfattet af reglerne.

Der er dog indført en ”håndværkerregel”, hvor man alligevel kan blive undtaget for reglerne om registrering af kørsel, hviletid mv., selvom køretøjet overstiger 3,5 tons. For at høre under ”håndværkerreglen” skal man opfylde følgende krav: 

  • Køretøjet eller den kombination af køretøjer, der anvendes, har en størst tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons
  • Køretøjet skal benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner
  • Føreren skal benytte ovennævnte materiel, udstyr eller maskiner til udøvelsen af sit erhverv
  • Ovennævnte materiel, udstyr eller maskiner skal benyttes inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted
  • Selve kørslen af køretøjet må ikke være førerens hovedaktivitet.

Et eksempel
En håndværker kører til dagligt i et køretøj, der inklusiv påhængskøretøj ikke overstiger 3,5 ton. En dag bestilles håndværkeren til en opgave, hvortil han skal fragte en minigravko fra virksomheden ud til byggepladsen. Håndværkerens køretøj inklusiv anhænger med minigravko vejer nu over 7,5 ton. I den efterfølgende uge befinder anhænger og minigravko sig på byggepladsen. I denne uge vejer håndværkerens køretøj dermed igen under 3,5 ton. Efter opgaven er færdig, skal anhænger og minigravko hentes tilbage til virksomheden. Det betyder, at håndværkerens køretøj inklusiv anhænger og minigravko igen overstiger 7,5 ton.

Den kørsel, håndværkeren foretager dagligt i køretøjet uden trailer og minigravko, er ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne, fordi hans køretøj her vejer under 3,5 ton. Han skal derfor ikke registrere denne kørsel i kontrolapparatet. Det gælder uanset, hvor langt han kører.

Kørslen med anhænger og minigravko mellem virksomheden og byggepladsen gør, at køretøjet kommer til at veje over 7,5 ton, og derfor er denne kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Denne kørsel skal håndværkeren registrere i kontrolapparatet. Det gælder, uanset hvor langt der er mellem virksomheden og byggepladsen.

Vil du vide mere?
Dansk Byggeri har lavet en længere Q&A om emnet, hvor reglerne bliver gennemgået. Vil du derfor gerne lære mere om emnet, kan du blive klogere her.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.

Relateret indhold