19.05.20 DI Byggeri Nyheder

Overenskomstsatser for 2020

Er du i tvivl om, hvad du skal betale til en medarbejder, som er på fædreorlov, er syg, har været fraværende på barns første sygedag eller måske skal holde en feriefridag mv.? Find svaret her.

Flere af satserne i overenskomsterne er steget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2020. Satserne i de nye overenskomster er varierende, og betalingen afhænger derfor af, hvilken overenskomst, der er gældende for ansættelsesforholdet.

Se satserne her

Hvis du har spørgsmål til satserne eller de nye 2020-overenskomster, kan du kontakte Arbejdsgiversekretariatet på tlf. 72 16 00 00 

Relateret indhold