Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

19.05.20 DI Byggeri Nyheder

Overenskomstsatser for 2020

Er du i tvivl om, hvad du skal betale til en medarbejder, som er på fædreorlov, er syg, har været fraværende på barns første sygedag eller måske skal holde en feriefridag mv.? Find svaret her.

Flere af satserne i overenskomsterne er steget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2020. Satserne i de nye overenskomster er varierende, og betalingen afhænger derfor af, hvilken overenskomst, der er gældende for ansættelsesforholdet.

Se satserne her

Hvis du har spørgsmål til satserne eller de nye 2020-overenskomster, kan du kontakte Arbejdsgiversekretariatet på tlf. 72 16 00 00 

Relateret indhold