30.06.20 DI Byggeri Nyheder

Ændringer til BR18 per 1. juli 2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. juli 2020. Se de væsentligste ændringer her

Transportable konstruktioner
Reglerne for transportable konstruktioner bliver grupperet efter, om de transportable konstruktioner anvendes på eller uden for byggepladser, og det bliver præciseret, hvilke transportable konstruktioner der naturligt indgår i byggeprocessen. Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for de to situationer.

Midlertidige camping og salgsområder
Den arealmæssige grænse for midlertidige camping- og salgsområder bliver fjernet. Fremover vil det i stedet være antallet af personer, som områderne er beregnet til, der er afgørende for, hvornår der kræves en byggetilladelse.

Nye regler vedrørende byggerier i Brandklasse 1
Hvis et byggeri består af flere bygninger, og bygningerne hver i sær er under 600 m2, kan bygningerne brandmæssigt betragtes som ”selvstændige bygninger”. Med ændringen bliver det muligt at placere flere boligbebyggelser på samme ejendom, selv om bygningerne samlet har et etageareal på mere end 600 m2.

Vær opmærksom på, at bygningerne hver især skal overholde gældende brandkrav til bl.a. afstande.

Ibrugtagningstilladelse for enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse
Der vil fortsat være et krav om ibrugtagningstilladelse for ovennævnte bygninger. Vær opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 1. juli 2020 udgiver en vejledning om dokumentation i forbindelse med færdigmelding. Formålet med vejledningen er at understøtte en smidig proces i forbindelse med afslutning af byggesager.

Certificerede statikere
Overgangsperioden, der muliggør at anerkendte statikere kan anvendes som certificerede statikere, forlænges frem til 31. december 2020.

Nye energikrav til døre og vinduer
Per 1. januar 2021 skærpes energikravene til vinduer, ovenlys og yderdøre til niveauet i den frivillige lavenergiklasse. Kravene introduceres nu, så der er mulighed for at tage højde for dem.

 

Yderligere information
Ønsker du at vide mere om ændringerne til BR18 kan du kontakte Torben Hessing-Olsen på telefon: 72 16 01 95 eller mail: toh@danskbyggeri.dk