Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

03.06.20 DI Byggeri Nyheder

Er din bygherre opmærksom på, hvilke regler, der gælder for støttede byggerier?

Når en bygherre modtager offentlig støtte til opførelsen af et alment byggeri, er byggeriet omfattet af støttebekendtgørelsen. Tilsvarende gælder for almene renoveringsprojekter, der modtager støtte fra Landsbyggefonden. Læs hvad det betyder for entrepriseaftalen.

Støttebekendtgørelsen
Er et byggeri omfattet af støttebekendtgørelsen, skal AB (i totalentreprise ABT) som den klare hovedregel lægges til ”uden fravigelser”.

Kommunalbestyrelsen skal føre kontrol med dette, men kan dog, efter at have modtaget begrundelse fra den almene bygherre, godkende fravigelser til AB/ABT. Godkendelse kræver dog, at der foreligger ”særlige tilfælde”.  Det betyder, at godkendelse alene skal gives i konkrete og afgrænsede tilfælde, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Du kan finde støttebekendtgørelsen her

Aftale mellem Dansk Byggeri og BL om fravigelser til AB 18
For at sikre effektive byggesager har Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger (BL) indgået en aftale om de fravigelser til AB 18, som de to organisationer er enige om kan være konkret velbegrundede for en almen bygherre set i forhold til støttebekendtgørelsen. Fravigelser vil dog altid kræve en konkret begrundelse fra bygherren og en godkendelse fra kommunen.

Du finder aftalen her

Fravigelser i strid med støttebekendtgørelsen?
I det omfang Dansk Byggeris medlemmer oplever, at en almen bygherre i sit udbudsmateriale har foretaget fravigelser til AB (i totalentreprise ABT), vil Dansk Byggeri gerne have besked.

Mener Dansk Byggeri, at den almene bygherre har foretaget fravigelser til AB/ABT i strid med støttebekendtgørelsen, retter Dansk Byggeri henvendelse til bygherre/bygherres rådgiver og eventuelt den relevante kommune for at sikre, at de er opmærksomme på bekendtgørelsen.

Kontakt
Har du spørgsmål til støttebekendtgørelsen og aftalen mellem Dansk Byggeri og BL, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.

Relateret indhold