02.06.20 DI Byggeri Nyheder

Hjemsendelsesaftaler forlænges

3F og Dansk Byggeri har aftalt at forlænge aftalerne om hjemsendelse af medarbejdere uden løn i forbindelse med coronavirussen. Læs hvilke overenskomster det drejer sig om, og hvor længe aftalerne gælder til.

På grund af coronavirussen er følgende aftaler om hjemsendelse af medarbejdere uden løn forlænget:

  • Bygge- og Anlægsoverenskomsten
  • Bygningsoverenskomsten
  • Overenskomsten for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde
  • Industrioverenskomsten.

Hvor længe gælder aftalerne?
Forlængelsen af aftalerne gælder til og med 4. juni 2020. Da den gradvise genåbning af Danmark er begyndt, forventer Dansk Byggeri ikke, at aftalerne bliver forlænget yderligere. Det betyder, at hvis man som virksomhed har gjort brug af aftalen, skal virksomheden meddele sine medarbejdere, at de skal møde på arbejde fra fredag den 5. juni 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår
Medarbejderne genindtræder med deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, herunder ansættelsesanciennitet. Da fredag den 5. juni 2020 er SH-dag, vil der skulle betales SH-forskudsbetaling til medarbejderne.

Lønkompensation med løn
Hvis virksomheden ikke kan tilbyde sine medarbejdere beskæftigelse, kan virksomheden anvende ordningen om lønkompensation i forbindelse med hjemsendelse med løn, hvis virksomheden opfylder betingelserne herfor. Ordningen løber til og med 8. juli 2020.

Opsigelse og godtgørelse
Hvis virksomheden hverken kan eller ønsker at bruge lønkompensationsordningen, og heller ikke kan tilbyde sine medarbejdere beskæftigelse, skal medarbejderne betragtes som opsagte, og i den forbindelse have udbetalt en godtgørelse svarende til lønnen i medarbejderens individuelle opsigelsesperioden. Godtgørelsen skal i alle henseender sidestilles og behandles som almindelig løn.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til de nye overenskomster, er du velkommen til at henvende dig til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet, på telefon 72 16 00 00.

Relateret indhold