Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

06.08.20 DI Byggeri Nyheder

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til småsagsprocessen

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Find ansøgning her og ansøg fra den 13. august 2020.

Den sagkyndige er en ekspert med stor teoretisk viden inden for det fagområde, retssagens tvist drejer sig om. Som sagkyndig vil du bl.a. kunne blive bedt om at udarbejde en sagkyndig erklæring, som så vil indgå som et af beviserne i den pågældende sag.

Varighed

Beskikkelsen gælder for fire år og er frivillig, forstået på den måde, at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen.

Ansøgning

Du kan fra den 13. august 2020 søge om at blive sagkyndig på opslaget som hedder ”Sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark” under ledige stillinger på domstol.dk: https://domstol.dk/om-os/job/ledige-jobs/

Læs mere

Hvis du er interesseret, kan du her læse mere om beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen: https://domstol.dk/alle-emner/anlaeg-civil-sag/smaasager/beskikket-sagkyndig-i-smaasagsprocessen/

Relateret indhold