06.08.20 DI Byggeri Nyheder

Kickstart den grønne omstilling i din virksomhed

Ønsker du en mere bæredygtig virksomhed? Små og mellemstore virksomheder kan deltage i det nationale projekt Grøn Cirkulær Omstilling, hvor du vil modtage rådgivning op til en værdi á 80.000 kroner til at udvikle en ny grøn forretningsmodel. Læs mere om forløbet og ansøg her.

Byggesektoren er blandt verdens største producenter af affald. Hvert år produceres 1,3 milliarder tons affald på verdensplan, og halvdelen kommer fra byggeriet. I Danmark udgør bygge- og anlægsaffald ved konstruktion og nedrivning, ifølge Miljøstyrelsen, 35 % af den samlede affaldsmængde. Undersøgelser viser, at der er væsentlige økonomiske, miljømæssige og sociale gevinster at hente ved at omstille til bæredygtigt byggeri, hvis der gøres en indsats i alle led af værdikæden.

Byggebranchen står altså over for kæmpe muligheder, og den enkelte virksomhed kan skabe en økonomisk og bæredygtig vækst ved at udvikle nye grønne forretningsmodeller.

Men hvor starter man, hvis man ønsker at kickstarte den grønne omstilling i sin virksomhed?

Gratis rådgivningsforløb

Dansk Design Center tilbyder danske SMV´er at deltage i et gratis rådgivningsforløb med henblik på at udvikle en ny bæredygtig forretningsmodel.

Med afsæt i designtænkning og designmetoder identificeres virksomhedens grønne muligheder og de eksisterende forretningsprocesser udfordres, så der kan skabes nye profitable, cirkulære og grønne løsninger i virksomheden.

Tilbuddene i Grøn Cirkulær Omstilling er gratis bortset fra den tid, I som virksomhed investerer. Forløbene gennemføres i tæt samarbejde med landets erhvervshuse og brancheorganisationer og er finansieret af EU. 

Ansøgning

https://groenogcirkulaer.dk/ansoeg/

Læs mere

Du finder information om mulighederne her

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte projektleder hos Dansk Design Center Malene Jung på mail maj@ddc.dk.

Relateret indhold