12.08.20 DI Byggeri Nyheder

Mægling, mediation eller voldgift: Har du styr på det nye tvistløsningssystem i AB 18?

Der er med AB 18 indført nye løsningsværktøjer, der blandt andet indebærer muligheden for at få en hurtig afgørelse. Parterne skal have gennemført forhandling uden at nå til enighed, inden tvisten søges løst på anden vis. Læs med og få styr på det nye tvistløsningssystem.

Årelange voldgiftssager slider på byggesagens parter og koster både tid, store pengesummer og i nogle tilfælde også det gode fremtidige samarbejde. Derfor er der i AB 18 indført nye bestem­melser, der blandt andet skal tilskynde parterne til at styre udenom voldgiftsbehandling. De væsentligste nyskabelser består i indførelsen af en løsningstrappe samt muligheden for hurtig afgørelse.

Forhandling er obligatorisk 

Løsningstrappen indebærer, at parterne skal forsøge at løse tvisten igennem forhandling, før de kan søge tvisten løst ved mediation, mægling eller voldgiftsbehandling.

Den første forhandling skal foregå imellem parternes projektledere senest fem dage efter, at en part har anmodet om forhandling. Kan projektlederne ikke nå til enighed, skal den søges løst ved forhandling imellem parternes ledelsesrepræsentanter senest ti dage efter, at der er indkaldt til den første forhandling.

Hvis de to forhandlingstrin afsluttes uden enighed, kan tvisten søges løst ved hurtig afgørelse, mediation eller mægling. Først fire uger efter et afsluttet forhandlingsforløb mellem parternes ledelsesrepræsentanter kan tvisten søges løst ved voldgiftsbehandling.

Mægling eller mediation sikrer fremtidigt samarbejde

Efter forhandlingen kan der anmodes om mægling eller mediation, medmindre en af parterne ønsker en hurtig afgørelse. Mediation og mægling indebærer, at en uafhængig, neutral og udefrakommende person bistår forhandlingen. Den udefrakommende person kaldes enten en mediator eller mægler.

Forskellen imellem mediation og mægling er, at en mægler kan fremsætte forligsforslag og vejlede om sagens sandsynlige udfald, imens en mediator ikke fremsætter forslag men udelukkende fokuserer på processen og parternes dialog. Mægling og mediation skiller sig ud ved ikke at have den juridiske sandhed som mål, men derimod at parterne finder deres egen løsning. 

Hurtig afgørelse er en billigere løsningsmodel

Foruden løsningstrappen er der i AB 18 indført en mulighed for at få en hurtig afgørelse. En hurtig afgørelse træffes af en opmand på et skriftligt grundlag, og den er derfor både hurtigere og billigere for parterne.

Der kan anmodes om hurtig afgørelse vedrørende en afgrænset type af tvister, der er oplistet i AB 18 § 68, stk. 1, fx tvister om ekstraarbejder og tidsfristforlængelse. Der er i løbet af processen mulighed for at få besigtigelse, men ikke syn og skøn. En hurtig afgørelse er endelig og derved bindende, hvis den ikke indbringes for Voldgiftnævnet inden otte uger.

På Dansk Byggeris hjemmeside kan du finde skabeloner til brug for tvisthåndtering.

Find skabelonerne her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.

Relateret indhold