Foto: Getty Images

28.09.20 DI Byggeri Nyheder

Få styr på jeres modtagerkultur

En god start på den nye arbejdsplads er vigtig for trivslen. Derfor lancerer Arbejdsmiljørådet kampagnen ”Tag godt imod jeres unge medarbejder”. Der er også nyt materiale på vej fra Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg målrettet bygge og anlæg.

Arbejdsmiljørådet, der består af arbejdsmarkeds parter og Arbejdstilsynet, præsenterer i de kommende uger fem anbefalinger, som introducerer nogle af de vigtigste ting, som I med fordel kan være opmærksomme på, når der starter en ny ung medarbejder hos Jer. Ligeledes arbejder vi i DI Dansk Byggeri, i regi af Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, målrettet mod at styrke fokusset på god modtagekultur og trivsel blandt alle nye ansatte.

De fem anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet dækker bredt og lyder som følgende: 

Vær gode rollemodeller

Nyansatte gør ofte som deres kolleger og ledere, når de skal løse en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere og ledere går forrest og er gode eksempler for, hvordan arbejdet udføres på en sikker og forsvarlig måde.

Læg en plan for den første tid

Lav en tjekliste over, hvad jeres nye kollega skal lære om jeres arbejdsgange. Derefter kan I sætte tjeklistens punkter i kalenderen, så I får afsat tid til grundig instruktion og oplæring.

Inviter til dialog

Når I modtager en ny ung kollega, kan det være en god idé at sætte dialogen i system. På den måde sikrer I jer, at der er sat tid af til at tale om, hvordan jeres nye kollega løser opgaverne bedst og bliver en del af jeres arbejdsplads.

Opstil tydelige krav og forventninger

Italesæt jeres forventninger, når I modtager en ny ung medarbejder på arbejdspladsen. Tag ét skridt ad gangen, så jeres nye kollega får mulighed for at lære jeres arbejdsgange at kende i et godt tempo.

Giv konstruktiv feedback

Feedback kan give jeres unge nyansatte medarbejdere mulighed for at lære jeres arbejdsgange endnu bedre at kende. 

Nyt materiale fra BFA-Bygge og Anlæg

Det er ikke kun Arbejdsmiljørådet, der har fokus på den gode start. DI Dansk Byggeri vil i regi af Branchefællesskabet for Bygge og Anlæg snart lancere nyt materiale til at styrke modtagerkultur samt trivsel. Fokus er bredt og omfatter alle nyansatte medarbejdere, uanset erfaring, køn og nationalitet. En god modtagelse er med til at sikre fastholdelse af nye medarbejdere, og at de nye kommer hurtigere ind i opgaverne. Vi ved, at følelsen af fællesskabet på arbejdspladsen øger trivslen og mindsker risikoen for ulykker.

Læs mere her

Du kan læse mere om de nye tiltag, og hvad I aktivt kan gøre for at styrke jeres modtagerkultur på https://www.bfa-ba.dk/  og https://www.amr.dk/raadets-indsatser/unge-og-nyansatte/modtagelse-af-unge-medarbejder/

Relateret indhold