Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Colourbox

18.09.20 DI Byggeri Nyheder

Københavns Kommune tilbagebetaler gebyrer

Københavns Kommune tilbagebetaler helt eller delvist en lang række gebyrer, som kommunen ulovligt har opkrævet inden for vejlovens område. Læs her mere om, hvilke gebyrer det drejer sig om, og hvad du skal gøre, hvis du er blandt dem, der skal have penge tilbage.

Københavns Kommune har anerkendt, at kommunen i en årrække enten har opkrævet for meget eller slet ikke har haft hjemmel til at opkræve en række gebyrer inden for vejlovens område. Det drejer sig om opkrævede gebyrer i følgende kategorier:

  1. Opstilling af containere, materiel, skurvogne mm.
  2. Stilladsreklamer
  3. Reklameskilte (Indre by)
  4. Flytning af murankre
  5. Grundværdiafgift

Læs mere om Københavns Kommunes tilbagebetalingsprocedure for de fem kategorier her.

AD 1) Opstilling af containere, materiel, skurvogne mm.

Østre Landsret har ved dom d. 3. juli 2020 afgjort, at Københavns Kommunes opkrævning af gebyrer for opstilling af containere mv. på offentlig vej til brug for bl.a. bygge-, istandsættelses- eller renoveringsarbejder var ulovlig.

Læs mere om dommen her. 

Hvordan får man gebyret tilbage: Du skal ikke selv gøre noget, hvis du er blandt dem, der skal have penge tilbage. Københavns Kommune vil sørge for, at beløbet bliver tilbagebetalt. 

Det er dog muligt også at udfylde blanketten ”Anmodning om tilbagebetaling”. Du finder blanketten her. 

AD 2) Stilladsreklamer

Københavns Kommune har opkrævet for meget i gebyr for opsætning af reklamer og billboards på bl.a. stilladser, der er placeret på offentlig vej.

Hvordan får man det for meget betalte tilbage: Du skal ikke selv gøre noget, hvis du er blandt dem, der skal have penge tilbage. Københavns Kommune vil sørge for, at beløbet bliver tilbagebetalt.

Det er dog muligt også at udfylde blanketten ”Anmodning om tilbagebetaling”. Du finder blanketten her.

AD 4) Flytning af murankre

Murankre er smedejernsbeslag, som anvendes til at fastgøre belysningskabler til husfacader. Murankrene er ejet af kommunen, og kommunen har som følge heraf opkrævet et gebyr, når et muranker skulle flyttes f.eks. i forbindelse med en facaderenovering eller et altanprojekt.

Københavns Kommune er blevet opmærksom på, at kommunen ikke har hjemmel til at opkræve dette flytningsgebyr i de tilfælde, hvor murankret er placeret på bygningsejerens egen bygning.

Hvordan får man gebyret tilbage: Du skal ikke selv gøre noget, hvis du er blandt dem, der skal have penge tilbage. Københavns Kommune vil sørge for, at beløbet bliver tilbagebetalt.

Københavns Kommune har dog samtidig oplyst, at det er en omfattende opgave at identificere de parter, der har krav på tilbagebetaling af muranker-gebyret. For at fremme processen kan man derfor med fordel udfylde blanketten ”Anmodning om tilbagebetaling”. Du finder blanketten her. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 72 16 00 00.

 

Relateret indhold