Foto: Colourbox

08.09.20 DI Byggeri Nyheder

Debatindlæg: Store gevinster for klima og pengepung ved at åbne markedet for renovering af faldstammer

Faldstammerne i mere end en million boliger nærmer sig deres udløbsdato. Typisk bliver udtjente faldstammer automatisk skiftet ud. Men der er store gevinster at hente for både pengepung, miljø og klima, hvis de i stedet bliver renoveret og genanvendt. Samtidig undgår beboerne et større byggerod i badeværelser og køkkener.

Kloakmestrene er den faggruppe, der har den største ekspertise, når det drejer sig om indvendig ledningsrenovering. Men desværre blokerer reglerne om autorisation for, at markedet for renovering af faldstammer åbnes op, så boligejerne kan få gavn af gevinsterne ved renovation.  

Derfor arbejder DI Dansk Byggeri for, at kloakmestrene får adgang til markedet. En adgang, der allerede er skrevet ind som en mulighed i autorisationsloven om delautorisationer, men som endnu ikke bliver udnyttet.

Markante fordele for klima, miljø og pengepung

En faldstamme er sjældent kilde til opmærksomhed. Så længe rørene upåklageligt transporterer efterladenskaber bort fra køkken, toilet og bad lever den en skjult tilværelse. Det er først når lugtgener, tilstoppede afløb, rustaflejringer og fugtskader melder sig, at den skjulte tilværelse ophører.

I dag vil en udtjent faldstamme typisk blive skiftet ud med en ny. Beboerne vil opleve installationer i køkken og bad brydes ned og gulve brækkes op. Udskiftningen indebærer store mængder affald og eventuelt også sundhedsskadeligt affald, hvis etageadskillelsen f.eks. indeholder asbest. Oven i skal lægges de ressourcer og materialer, der bliver brugt i forbindelse med produktionen og installationen af nye faldstammer.

Et overset alternativ til udskiftning er at renovere faldstammen. Det kan f.eks. ske gennem en såkaldt ”strømpeforing”, hvor der populært sagt lægges et nyt rør inden i det eksisterende. Det er en teknik, som kloakmestre bruger, når de renoverer udtjente afløbsledninger. En anden tilgang er ”coating”, hvor man sprøjter et lag hærdeplast på indersiden af faldstammen.

Der er oplagte fordele ved at renovere. Ud over at det kun koster beboerne ca. det halve, slipper de for at undvære bad og toilet og leve i støv og byggerod i den periode, arbejdet står på. Faldstammerne i omkring en million boliger nærmer sig i dag deres udløbsdato, og der er et tocifret milliardbeløb at spare ved i højere grad at renovere. Alene i de almene boliger gemmer der sig en besparelse på op mod syv milliarder kroner.  

Samtidig er der også solide klima- og miljøgevinster at hente, når rør og installationer bliver genanvendt. Fra renovering af afløbsledninger ved man, at CO2-udledningen i gennemsnit er to en halv gang større, når ledningerne skiftes ud, end når de renoveres. Samme resultat vil der være, hvis en faldstamme bliver renoveret. Levetiden for en renoveret faldstamme er i øvrigt den samme som for en ny faldstamme.

Faggrænser står i vejen for udbredelse af renovering 

Frem til 2014 kunne en kloakmestervirksomhed blive godkendt som kompetent virksomhed og dermed lovligt renovere faldstammer. Men da autorisationsloven blev indført i 2014 faldt den mulighed pludselig væk, og siden har opgaven med at renovere faldstammer været forbeholdt autoriserede vvs-virksomheder. Det afskærer boligejerne fra at få gavn af kloakrenoveringsvirksomhedernes store erfaring, udstyr og kompetencer i at renovere indvendige ledninger.

Autorisationsloven blev fremsat som led i den daværende SRSF-regerings konkurrencepolitiske udspil i 2013 med det formål at ”skabe en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne og større konkurrence”.  

For at skabe nye muligheder for større konkurrence på autorisationsområdet til gavn for forbrugerne blev det med loven muligt at indføre delautorisationer for en afgrænset del af el- og vvs-området. Her kan erhvervsministeren fastsætte regler om hvilke afgrænsede områder, man kan ansøge om delautorisation til. Derfor kan det synes lige til højrebenet at udstede en ny bekendtgørelse, som gør det muligt for kloakmesterfirmaer også at renovere de lodrette faldstammer og ikke kun de vandrette afløbsledninger, som de i dag har adgang til at renovere.

Politisk modvilje

I lyset af de markante gevinster for pengepung, miljø og klima er spørgsmålet derfor, om erhvervsministeren vil tage de fornødne skridt og udstede en delautorisation, som åbner markedet for renovering af faldstammer, og som fjerner de stive faggrænser?

Svaret har desværre indtil videre været nedslående. Senest anerkender erhvervsminister Simon Kollerup (S) i et svar til Folketingets Erhvervsudvalg, at renovering af faldstammer er en opgave, som ligger i umiddelbar forlængelse af renovering af afløbsledninger. Han bemærker dog samtidig, at der i dag er over 2.000 vvs-virksomheder, som kan renovere faldstammer, hvorfor markedsadgangen ifølge ministeren ikke er begrænset og kan begrunde en delautorisation.

Sagt med andre ord ser ministeren ingen grund til at give adgang for de virksomheder, der reelt er dem, som i dag har udstyr, kompetencer og interesse i at renovere faldstammer til gavn for miljø, klima og pengepung, og som samtidig kan tilføre området mere kapacitet. I stedet fastholdes branchen i de nuværende arbejdsmetoder, hvor faldstammerne ukritisk skiftes ud.

Du kan også læse debatindlægget her.

Relateret indhold