Foto: Torben Eskerod

22.01.21 DI Byggeri Nyheder

Arbejde 1. maj

Er du i tvivl om arbejde på 1. maj? Her kan du læse, hvad der er op og ned, når det kommer til at arbejde på 1. maj.

Sidste år den 1. maj tog 3F fat i flere af vores medlemsvirksomheder og tilkendegav, at det var et overenskomstbrud at lade arbejde udføre 1. maj. Ifølge 3F var 1. maj en sikret fridag, hvor man heller ikke kunne aftale, at medarbejderne arbejdede. DI Dansk Byggeri var og er ikke enige med 3F i dette synspunkt. Uenigheden betød, at vi havde 13 sager om arbejde den 1. maj 2020. Vi har heldigvis nu afsluttet de sager og samtidig nået til enighed med 3F Byggegruppen om arbejde den 1. maj.

1. maj er en overenskomstmæssig fridag. Parterne er (nu) enige om, at virksomheder og medarbejdere ved enighed kan lade arbejdet udføre den 1. maj, dog ikke ved arbejde i København og Nordsjælland 1. og 2. zone dækket af Overenskomst for Murer- og murerarbejdsmandsarbejde. Dette har været vores synspunkt hele tiden.

Det er samtidig præciseret, at virksomheder ikke kan pålægge medarbejdere arbejde på 1. maj, medmindre der er hjemmel i overenskomsten til at pålægge overarbejde. Parterne er også enige om, at arbejde på 1. maj, uanset om det er pålagt overarbejde eller frivilligt arbejde på 1. maj, anses for overarbejde, og at medarbejderen honoreres på samme måde som arbejde på en fridag. Dette har også været vores synspunkt hele tiden.

Aftalen om 1. maj omfatter følgende overenskomster: Bygge- og anlægsoverenskomsten, 3F/Industrioverenskomsten, Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde, Bygningsoverenskomsten og Gulvoverenskomsten

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold