Foto: Anders Bach

25.01.21 DI Byggeri Nyheder

Hvert femte job hos anlægsentreprenørerne er forsvundet

Der er jobfest i byggeriet, men for anlægsentreprenørerne har 2020 budt på et fald i antallet af jobs. Her er beskæftigelsen i sidste kvartal af 2020 næsten 20 pct. lavere end årets første kvartal. Samtidig er investeringerne og vedligeholdet af vejene raslet ned.

Imens der er jobfest i byggeriet, kan anlægsbranchen se tilbage på et 2020, hvor ordrebøgerne blev tyndere, og beskæftigelsen dalede. Anlægsentreprenørerne mistede således cirka 3.700 jobs i 2020, hvilket svarer til næsten en femtedel af de 15.500 medarbejdere, som branchen beskæftiger, skriver Licitationen.

Det er bekymrende, mener Henrik Friis, chef for Dansk Infrastruktur i DI Dansk Byggeri. Han peger blandt andet på manglende investeringer i og vedligehold af vejene som årsagen til nedgangen i andelen af beskæftigede.

- Siden 2015 har der været et fald på 40 pct. i forhold til investeringerne i det samlede vejområde. Og der er fald uanset, om man ser på kommunale eller statslige investeringer i både vedligehold og nyanlæg. Vejområdet bliver simpelthen ikke prioriteret, og det kan så ses på beskæftigelsen, siger Henrik Friis.

De dalende investeringer er ikke kun skidt for beskæftigelsestallet i anlægsbranchen. Et nedprioriteret vejområde betyder også dårligere veje, ringere trafiksikkerhed og mere trængsel, hvilket rammer både den enkelte, virksomhederne og samfundet.

Derfor håber Dansk Infrastruktur på, at man snart ser en robust og ambitiøs infrastrukturplan, som også indeholder en solid økonomisk ramme til anlægsinvesteringer.

- Vi håber, at vi kan vende udviklingen, så 2021 byder på beskæftigelsesfremgang, men det kræver en ambitiøs infrastrukturplan, som både indeholder investeringer og snarlig igangsættelse af projekter, siger Henrik Friis.

Den seneste infrastrukturplan, der er fra 2009, er udtømt for nye projekter. Derfor venter branchen på, at transportminister Benny Engelbrecht indkalder til forhandlinger om en ny plan.

- Det haster med en ny plan, men vi ser hellere, at det bliver en bred aftale med en god økonomi end en flad plan med et tyndt budget. Det vigtige er, at der både er økonomi til store langsigtede infrastrukturprojekter samt til en pulje for mindre anlægsprojekter, hvor man kan sætte spaden i jorden forholdsvist hurtigt, siger Henrik Friis.

Da coronapandemien ramte Danmark kom Dansk Infrastruktur og DI Transport med et udspil til anlægsaktiviteter, som hurtigt kunne igangsættes. Du kan læse udspillet her.

Henrik Friis

Henrik Friis

Chef for Dansk Infrastruktur

  • Direkte +45 7216 0257
  • Mobil +45 2031 1503
  • E-mail hraf@di.dk

Relateret indhold