Foto: Colourbox

11.01.21 DI Byggeri Nyheder

Når genbrug af byggematerialer er sund fornuft

Aktører som MT Højgaard, NCC, BAM, CASA, Freja Ejendomme, MOE og PensionDanmark har sammen med Gladsaxe Kommune netop lanceret en ny portal, bygcirkulært.dk, hvor virksomheder kan udveksle byggematerialer til genbrug og dermed affaldsforebyggelse.

Byg cirkulært

Bygciruklært.dk er en platform, der formidler kontakten mellem parterne. Det er virksomhederne selv, der opretter opslag og bestemmer prisen på materialerne. Man kan både tilbyde og søge materialer. Det er parternes ansvar at have styr på lovgivningen på området.

Platformen kan anvendes af alle professionelle aktører i Danmark – virksomheder og offentlige myndigheder.

Idékatalog skal inspirere aktører i hele landet

Virksomhedernes engagement sker via erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby, hvor

brancheaktørerne er gået sammen i en taskforce med et fælles mål om at lave affaldsforebyggelse.

Det sker både med blik for de store miljømæssige fordele i at genbruge byggematerialer, og for at det understøtter den bæredygtige omstilling. Idéen med bygcirkulært.dk er at også gøre det nemt for virksomheder at komme af med og finde de materialer, de skal bruge, fremfor at overskydende materialer sendes ned i affaldshierarkiet, hvor de bliver genanvendt, nyttiggjort eller sågar deponeret.

Aktørerne bag platformen har også udarbejdet et idekatalog, som skal inspirere byggeaktører i hele landet til at gøre det mere håndgribeligt at tænke genbrug af materialer ind i planlægningen. Det er partnerskabets ønske, at bygherrer og projektledere i de tidlige faser bliver inspireret til at genbruge byggematerialer fra kataloget, og at man ligeledes vil benytte den digitale platform til at formidle materialer.

Hvis man er i tvivl om miljøreglerne for håndtering og genbrug af byggematerialer, kan der hentes mere viden på www.vcob.dk, som er en gratis videntjeneste, der vejleder alle byggeriets parter i regler for korrekt håndtering af byggeaffald, genbrug og genanvendelse.

 

Artiklen er også bragt i Licitationen d. 3. december 2020 

Simon Stig-Gylling

Simon Stig-Gylling

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0267
  • Mobil +45 3160 9908
  • E-mail ssg@di.dk

Relateret indhold