06.01.21 DI Byggeri Nyheder

Nye restriktioner vedr. afstandskrav og forsamlingsforbud

På pressemøde den 5. januar 2021 meldte regeringen nye skærpede restriktioner ud. Siden er opdateret med nye ændringer den 15. januar 2021.

Afstandskrav

Vi har tidligere fortalt Jer, at anbefalingerne om to meters afstand ikke gælder på virksomheder, hvor offentligheden ikke har adgang.

Det har imidlertid vist sig, at Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet opfordrer til, at også private virksomheder bør anbefale to meters afstand. 

Arbejdstilsynet henviser til, at  Sundhedsstyrelsen siger følgende om to meters afstand:

”Ift. arbejdspladser er anbefalingen, at man så vidt muligt holder to meters afstand, hvor det kan lade sig gøre. Dog kan der være situationer og arbejdsgange, hvor det ikke vil være muligt, hvilket der må tages hensyn til.”

Det betyder dermed, at to meters afstand også gælder inden for bygge og anlæg.

Vi er i regi af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg i gang med at indarbejde det ændrede afstandskrav i branchevejledningerne om corona.

Forsamlingsforbud

I forhold til forsamlingsforbuddet er det fortsat meldingen fra myndighederne, at forsamlingsforbuddet på 5 personer ikke gælder på arbejdspladser.

Kontakt endelig DI Dansk Byggeri, hvis jeres virksomhed har spørgsmål til restriktionerne eller COVID-19. Find kontaktoplysninger her.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold