Billede: Colourbox

04.10.21 DI Byggeri Nyheder

Har I styr på de midlertidige elinstallationer på byggepladsen?

Sikkerhedsstyrelsen har fokus på elsikkerhed på byggepladser. Derfor opfordrer DI Byggeri bygge- og anlægsbranchen til at skærpe opmærksomheden på dette.

Sikkerhedsstyrelsen fører løbende tilsyn med de midlertidige elinstallationer på de danske byggepladser og kommer til at fortsætte tilsynsindsatsen. Tilsynene viser desværre gentagende overtrædelser af reglerne og ud af foreløbigt 797 udførte tilsyn i 2021, har Sikkerhedsstyrelsen fundet 190 overtrædelser af reglerne på midlertidige elinstallationer på de danske byggepladser. Overtrædelserne dækker alt fra mindre fejl som kabler på gangveje, til alvorlige regelbrud som manglende jordspyd.

5 gode råd

Mangelfulde elinstallationer kan medvirke til arbejdsulykker og være til fare for alle, der færdes på byggepladsen. Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet følgende 5 gode råd om elsikkerhed på byggepladser:

  • Ryd op i ledninger og kabler, så de ikke ligger steder, hvor I går eller kører.
  • Brug kun stikpropper, der passer sammen med de stikkontakter, der anvendes, så jordforbindelsen virker.
  • Tilslut kun dit værktøj, hvis der er en fejlstrømafbryder.
  • Tjek eltavlen for skader.
  • Tilkald en elinstallatør mindst hver tredje måned.

De 5 gode råd kan hentes som A3-plakater her.

Sikkerhedsstyrelsen har endvidere udgivet et række videoer om elsikkerhed på byggepladser. Blandt andet om:

I kan læse mere om indretning af byggepladsinstallationer I Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg.

Ved spørgsmål kontakt chefkonsulent Anders Svendsen, DI Byggeri, arbejdsmiljø på 61145010 eller asv@di.dk

Anders Svendsen

Anders Svendsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0251
  • Mobil +45 6114 5010
  • E-mail asv@di.dk

Relateret indhold