Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Billede: Colourbox

14.10.21 DI Byggeri Nyheder

Nyt videnscenter om bygningers klimapåvirkninger er sendt i udbud

Som en del af aftalen om udmøntning af puljen til bæredygtigt byggeri vil Bolig- og Planstyrelsen etablere et nyt videnscenter om bygningers klimapåvirkninger. Videnscenteret er netop sendt i udbud.

Bolig- og Planstyrelsen har annonceret, at de vil etablere et nyt videnscenter, der skal omhandle bygningers klimapåvirkninger. En central opgave for videnscenteret bliver at udvikle og tilbyde bl.a. undervisningsforløb og kurser til branchens aktører om gennemførelse af en livscyklusvurdering af et byggeris klimaaftryk (LCA).

Dertil skal videnscentret løbende indsamle data og erfaringer fra byggeprojekter, som skal bidrage til analyser om byggeriets klimapåvirkning, samt løsninger og formidling til branchen om anvendelse af LCA. I udbuddet efterspørges tværgående viden og kompetencer inden for bl.a. bygningers klimapåvirkninger og LCA-beregninger, undervisning, kommunikation og formidling. 

Styrelsen forventer at indgå kontrakt i december indeværende år. Kontrakten vil løbe i perioden 2022-2024. Udbudsmaterialet kan findes her.

Relateret indhold