Foto: Getty Images
05.10.21 DI Byggeri Nyheder

Regeringens klimaprogram er uambitiøst på bygge- og anlægsområdet

DI Byggeri mener, at udspillet fra regeringen er uambitiøst på de områder som bygge- og anlægssektorens aktører har indflydelse på.

I regeringens nye klimaprogram er der mangel på ambition, når det kommer til bygge- og anlægsbranchens muligheder for at bidrage til reduktion af Danmarks CO2-udledning. I branchen kan der med fordel sættes yderligere fart på en række områder, hvor teknologien allerede findes, herunder energieffektivisering og intelligent styring af bygninger, konvertering fra olie- og gasfyr til grønne opvarmningsformer, bæredygtigt nybyggeri og renovering samt fossilfri bygge- og anlægspladser.

Klimaprogrammet fra regeringen nævner, at det fortsat er brug for forskning og udvikling på disse områder, blandt andet inden for energieffektive og intelligente bygninger og energisystemer. Men ambitionerne kan øges, når der bygges og renoveres bygninger og infrastruktur.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har estimeret mulige CO2-reduktioner på op til 5,8 mio. ton CO2/år i 2030 gennem konkrete tiltag i hele branchens værdikæde. Heraf kan langt størstedelen opnås med allerede eksisterende teknologi.

Læs DI’s generelle reaktion på regeringens klimaprogram her.

Relateret indhold