Foto: Ricky John Molloy
17.10.21 DI Byggeri Nyheder

Vinterforanstaltninger – Hvad gælder?

Vinteren nærmer sig med hastige skridt. Men kan entreprenøren kræve betaling for udførte vinterforanstaltninger i vinterperioden? Og hvad er vinterbekendtgørelsen? Læs mere her.

Hvad er vinterperioden?

I entrepriseretlig sammenhæng er vinterperioden udtryk for perioden fra den 1. november til den 31. marts.

Hvad er vinterforanstaltninger?

Udtrykket vinterforanstaltninger bruges om midlertidige arbejder og foranstaltninger i vinterperioden, der er nødvendige for at udføre arbejder om vinteren (f.eks. arbejdsbelysning), og for at beskytte udførte arbejder mod vintervejret (f.eks. frostsikring).

Hvad er forskellen på årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger?

Der sondres overordnet mellem årstidsbestemte vinterforanstaltninger og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

  • Årstidsbestemte vinterforanstaltninger er foranstaltninger, der uanset det aktuelle vejrlig på byggepladsen altid vurderes nødvendige at iværksætte i vinterperioden
  • Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er foranstaltninger, der kun iværksættes i vinterperioden, hvis det aktuelle vejrlig kræver det

Du kan finde en oplistning af årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i vejledningen til vinterbekendtgørelsen (side 6-7).

Hvad er vinterbekendtgørelsen?

Vinterbekendtgørelsen er en offentligretlig forskrift, som skal sikre, at både bygherren og entreprenøren – under bødeansvar – holder påbegyndte entrepriser i gang i vinterperioden.

Om vinterbekendtgørelsen gælder i en aftale afhænger af den enkelte entreprises størrelse og/eller karakter. Bekendtgørelsen tager ikke stilling til spørgsmålet om betaling for vinterforanstaltninger.

Du kan læse mere om vinterbekendtgørelsens anvendelsesområde, samt de pligter der følger af bekendtgørelsen her.

Kan entreprenøren kræve betaling for vinterforanstaltninger i vinterperioden?

Om der skal betales ekstra for udførte vinterforanstaltninger i vinterperioden, eller om de er indeholdt i entreprenørens tilbud, afgøres på baggrund af parternes aftale.

Spørgsmålet rejser sig, hvad der gælder, hvis parterne ikke har aftalt noget om betaling for vinterforanstaltninger. I lighed med, hvad der nu følger af AB 18 § 5 (men ikke ABT 18 § 5), er udgangspunktet her:

  • Årstidsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i entreprenørens tilbud – forudsat at den oprindelige tidsplan overholdes
  • Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, der ikke er nødvendiggjort af entreprenørens egne forhold, er ekstraarbejder, som entreprenøren kan kræve tillægsvederlag for i regning

Du kan læse mere om betaling for vinterforanstaltninger her.

Særligt om vintervejr og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøreglerne fokuserer på ydelser, der beskytter folkene på pladsen mod sikkerheds- og sundhedsskadelige forhold.

Ansvaret for arbejdsmiljøet er klart fordelt, så bygherren har ansvaret for afgrænsning og koordinering af arbejdsmiljøindsatsen i fællesområderne, mens den enkelte entreprenør har ansvaret for sit eget arbejdsområde.

Bemærk, at vinterperioden efter arbejdsmiljøreglerne løber fra den 1. oktober og frem til den 31. marts.

Du kan læse mere i BFA Bygge og Anlægs vejledning fra december 2020 om vinterforanstaltninger, som findes her.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål vedrørende vinterbyggeri, kan du kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivningsenhed på telefon 33 77 37 60.

Har du spørgsmål til arbejdsmiljøreglerne, kan du kontakte DI Byggeris Arbejdsmiljøafdeling på telefon 33 77 33 77.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold