01.11.21 DI Byggeri Nyheder

Ny udgave af ”Det er farligt og dyrt”

Bøderne på arbejdsmiljøområdet er steget og i den forbindelse er DI Byggeris pjece ”Det er farligt og dyrt -har du råd til bøden?” blevet opdateret. Vejledningen giver konkrete eksempler på mulige bødestørrelser, samt hvilke parametre bøder sammensættes efter.

Bøder for overtrædelse af klare og velkendte regler kan gives til virksomheder eller ansatte med eller uden forudgående påbud fra Arbejdstilsynet. ”Det er farligt og dyrt – har du råd til bøden” giver via visuelle oversigter et indblik i mulige bødestørrelser og deres sammensætninger alt efter, hvilken ulykke der er sket, virksomhedens eventuelle bødehistorik samt antal ansatte. Dog er det vigtigt at påpege, at de pågældende eksempler er fiktive, og konkret juridisk rådgivning fortsat er nødvendigt.

Nedenstående tabel viser eksempler på udregning af de nye bødestørrelser, hvor der tages udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og virksomhedens størrelse.

Arbejdstilsynets spørgsmål ved tilsynsbesøg

Pjecen indeholder fortsat en oversigt over, hvilke spørgsmål I kan forvente, at Arbejdstilsynet vil stille for at belyse en eventuel sag. Denne oversigt ”Tjekskema ved grov overtrædelse” findes på side 16.

Husk, at jeres svar på de pågældende spørgsmål indgår i Arbejdstilsynets vurdering af, om overtrædelsen er af en sådan karakter, at enten I som virksomhed eller den ansatte skal straffes med bøde.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri på  72 16 00 00. 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold